Проектът „Рицари в киберпространството” помага на ученици да се защитават в онлайн средата

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Община Варна подкрепя проект за обучение по киберсигурност „Рицари в киберпространството”, в сътрудничество с Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.

Предвижда се чрез него да бъдат обучени 180 студенти, преподаватели, психолози и учители от учебни заведения от морската столица, които работят пряко с деца и младежи в онлайн среда. Това ще стане от началото на новата учебна година, съобщиха от дирекция „Образование и младежки дейности“.

Обучението започва на 12 септември 2023 г., от 10:00 ч. в залата на Младежкия дом във Варна. Лекции и демонстрации ще имат водещите български експерти по киберсигурност. 

Целта  е да създаде образователна общност – с необходимите знания за разпознаване на киберрисковете, която разполага със средства за отговорно и ангажирано действие при киберинциденти.

Проектът също така цели да обучи и помогне учениците да се защитават в онлайн средата. Знанието за механизмите на киберзащита, придобито от всички участници в образователния процес, ще допринесе за по-ефективна защита на младите поколения, които се обучават в училищата. Екипът на проекта смята, че наред с дигитализацията в образованието, е необходимо да се обърне сериозно внимание и на сигурността на ИТ-системите. 

(Visited 11 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close