9-годишната Християна от Варна решава висша математика

9-годишната Християна Андреева от Варна решава детирминанта – част от висшата математика. Любопитството към науката и знанията, тя е заела от нейните родители. Детерминанта в алгебрата е функция, съпоставяща на квадратна матрица над комутативен пръстен с единица Kелемент от пръстена – многочлен, в който всеки едночлен е произведение от по един множител от всеки ред и стълб на матрицата с определен знак в зависимост от четността на пермутацията от елементи. Детерминантата е…