Студенти от „Клуб на криминалиста“ във Варна създават Корпус на поемните лица

Клубът на криминалиста, създаден по инициатива на студенти на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, инициира създаването на Корпус на поемните лица. Клубът ще предостави на областните дирекции на МВР списък с желаещите да участват в провеждането на процесуално-следствени действия – оглед, претърсване, изземване, разпознаване и следствени експерименти. Членовете на Клуба на криминалиста са добре обучени, млади…

Първото в България обучение по роботизирана хирургия се проведе във Варна

През зимния семестър на учебната 2021/2022 година в Медицински университет – Варна се проведе първото в България обучение по СИД (свободно избираема дисциплина) „Въведение в роботизираната хирургия“. В обучението взеха участие студенти от 5-и курс, специалност „Медицина“, съобщават от пресцентъра на висшето училище. Новата програма за обучение цели развитието и обучението на кадри да започне…

Държавата ще субсидира следването, ако има договор с работодател

Министерството на образованието и науката (МОН) публикува регистър на специалностите, за които държавата заплаща изцяло или частично разходите за следването при сключен договор с работодател за стаж на студента за периода на обучението и за работа след успешното му завършване. Освен до информация за специалностите, студентите вече имат достъп и до списъка с всички фирми, с които…

МенторМейт стартират петото издание на своя DevCamp

Приятелите ни от МенторМейт стартират петото издание на своя DevCamp – 4-месечна обучителна програма за хора с малък опит, но с голямо желание да започнат своята кариера в софтуерния сектор. Програмата дава възможност на млади таланти да развият необходимите знания и умения, и да стартират кариерата си като Full-Stack Developers, Mobile Developers или Automation QAs.…

Обсъдиха сътрудничеството между професионалните общински училища и бизнеса

Във връзка с планирането на държавния план – прием на ученици след завършен седми клас за учебната 2022/2023 г. в ПГИ „Д-р Иван Богоров“ и ПГГСД „Николай Хайтов“ бяха проведени работни срещи, на които присъстваха представители на дирекция „Образование и младежки дейности“, на  бизнеса, университетите, както и на  обществените съвети към училищата. Акценти в дискусията бяха…

Висшите училище могат отново да кандидатстват в инициативата „Европейски университети“

До 22 март 2022 г. университетите могат да подават проекти за участие в инициативата „Европейски университети“. Всяко предложение трябва да включва най-малко три институции за висше образование от минимум три държави членки на Европейския съюз. Предвидените средства по инициативата са в размер на 272 млн. евро – 46,4 млн. евро за създаване на нови консорциуми от висши…

Ученици и учители ще се запознаят с новостите в технологичния сектор

Ученици и учители ще се запознаят с новостите в технологичния сектор, като участват в семинари и практически обучения, организирани от бизнеса. В инициативата са включени 147 държавни и общински училища, които ще получат близо 300 000 лева по Националната програма „Бизнесът преподава“. Представители на предприятия ще участват в учебния процес в 122 училища. Специалистите ще…

Канят младежи от Варна да станат делегати в Страсбург

Покана за кандидатстване за младежки делегати за Конгреса на местните и регионалните власти отправиха от Дирекция „Образование и младежки дейности“ във Варна. С инициативата „Подмладяваща политика“, Конгресът на местните и регионалните власти на Съвета на Европа кани млади хора (от 18 до 30 години) от своите страни – членки да станат младежки делегати. Всеки делегат…

Нов български университет със собствен моден лейбъл „FASHIONxNBU“

Първият университетски моден лейбъл „FASHIONхNBU” разработват студенти и преподаватели от Експерименталното художествено ателие по мода на Нов български университет. Модният лейбъл „FASHIONхNBU” ще помага за развитието на практическото обучение на студентите по дизайн и мода. Работата по колекцията осигурява стаж на студентите в 7-ми и 8-ми семестър от специализация „Модна индустрия“, която подготвя младите модни…

Задължителният изпит по професия може да е със защита на дипломен проект

Държавният изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация в професионалното образование може да се провежда чрез защита на дипломен проект по желание от ученика. Това е регламентирано с промени в Наредба №1 за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация, обнародвана в „Държавен вестник“ на 3 декември т.г. През 2022…