Четири професионални гимназии откриха учебната година с нови жп паралелки

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Представители на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД приветстваха началото на учебната година в четири професионални гимназии в страната, които стартират с нови специализирани паралелки по жп транспорт с дуална форма на обучение. Това са Професионална гимназия по механизация на селското стопанство в гр. Мездра, която от тази година променя своето име на Професионална гимназия „Васил Левски“, Професионална гимназия по железопътен транспорт „Н. Й. Вапцаров“ в гр. Горна Оряховица, Професионална гимназия по подемна, строителна и подемна техника и Професионална гимназия по речно корабостроене и корабоплаване в гр. Русе, в която за първи път се създава паралелка със специализирано обучение по жп транспорт в дуална форма.

Тази учебна година новите паралелки ще се обучават по професията „Техник по железопътна техника“ със специалност „Локомотиви и вагони“. Този прием вече се превърна в традиционен за професионалните гимназии в Горна Оряховица и Мездра, които стартират с нови паралелки по специалността вече за втора и съответно за пета поредна година.

Възпитаниците от първата жп паралелка в професионалната гимназия в Мездра, които се обучават по специалността „Електрообзавеждане на железопътна техника”, професия „Електротехник”, започват и последната година от своето обучение. Още през миналата година те вече са назначени на трудови договори в локомотивно депо Мездра, което е част от втория етап на образованието им в дуалната форма на обучение. Това е сигурен знак, че съвместният проект „Заедно напред“ между „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД и учебните заведения работи успешно и вече дава своите резултати.

Осигуряването на качествено обучение на своите служители и създаването на бъдещи професионални кадри в железопътния транспорт е една от приоритетните задачи на ръководството на БДЖ. Дружеството подкрепя професионалното обучение и образование на ученици, като по този начин се изгражда здрава основа за успешно развитие на националния железопътен превозвач като бъдещ потенциален работодател.

(Visited 3 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close