Ученици от Суворово сами обработват информация от Метеорологичната станция в тяхното училище

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Мислите ли, че учениците биха могли да свалят, анализират и оценяват информация от метеорологична станция? Може ли това да бъде част от учебния ден? 

Категорично да! В следващите редове ще разгледаме как това се случва в Професионална гимназия по селско стопанство “Свети Георги Победоносец” в град Суворово. Преподавателят Нели Неделчева и нейните ученици работят с метеорологичната станция, разположена в училище, и използват данните, отчетени от уредите, в часовете по растениевъдство и полски култури, научи СайтЪТ. Учителката споделя, че практиката би могла да се интегрира и в часовете по физика и астрономия, география или друг специален предмет в професионалните гимназии. 

Проектът участва в конкурса “Добрите практики на фокус”, който за пръв път ще отличи и практики, избрани от публиката чрез онлайн гласуване до 21 април 2023 г. Инициативата се организира за втора поредна година от фондация “Заедно в час” и образователния сайт Prepodavame.bg и цели да събере, опише и популяризира добри практики от български класни стаи и училища. За да подкрепите Професионална гимназия по селско стопанство “Свети Георги Победоносец” в град Суворово, гласувайте ТУК

Метеорологичната станция е разположена в двора на училището, а дисплеят, от който се свалят данни – в СТЕМ центъра на ПГСС “Свети Георги Победоносец”

Учениците на Нели Неделчева работят ежедневно с данни, свалени лично от тях в часовете по растениевъдство и полски култури. Това развива у тях редица умения и им помага при взимането на информирани решения и изграждането на модели за бъдещи действия.

Първата стъпка, която предприема учителката, е да снабди училището с метеорологична станция. За целта г-жа Неделчева кандидатства по проект и печели финансиране за оборудване с необходимите уреди. Станцията се разполага в училищния двор и учениците получават лесен достъп до съоръжението. То ежедневно ги снабдява с живи данни, които да ползват в учебния процес. 

Как да използваме метеорологична станция в училище? 
Ученици записва данни в дневника на метеоролога 

За учениците в направление “Растениевъдство” е ключово да познават процесите, които влияят на почвите, животните и културите. Климатът е основен фактор, влияещ на отрасъла, а познаването, анализирането и оценката на данни са умения, които влизат в употреба винаги.

Учителката залага на три ключови момента:

1. Ангажиране на учениците – всеки клас разполага с екип ученици, които свалят информацията от метеорологичната станция. Това са младежи, проявили проактивност и желание да работят с уреда и ежедневно минават и събират данни за климатичните елементи. 

2. Водене на дневник – съхранението на данни от метеорологичната станция става в дневник, който се попълва от съответните дежурни ученици. 

“Които ученици са по график, минават през станцията, записват данните от дисплея и после ги обсъждаме в клас.”

3. Изготвяне на график – г-жа Неделчева и учениците са разработили график за ротация на отборите метеоролози от всяка растениевъдна паралелка в гимназиален етап. Младежите стриктно спазват разписанието и не пропускат да се сдобият с информация, с която да работят в час. 

Как да използваме метеорологична станция в училище? 
Г-жа Неделчева и учениците ѝ анализират данни в часовете по растениевъдство и полски култури в СТЕМ центъра на училището

Нели Неделчева и учениците ѝ използват данните, за да наблюдават как ежедневните промени на времето рефлектира върху почвата, растенията и животните. За специалността “Растениевъдство” това знание е основополагащо. Благодарение на него, учениците сами анализират кога е най-благоприятният момент, в който да засадят културите в училищните ниви с размер 400 дек. Продукцията от нивите се прибира от ученици от други специалности.

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ

“Основната идея е да ангажираме учениците и да събудим в тях отговорност, полагайки грижа за културите.”, разказва Нели Неделчева.

Наблюденията на преподавателката са, че този подход прави учениците по-съпричастни към съответната дисциплина, а това от своя страна пробужда любов към професията. Тя с умиление си споделя, че в неучебни дни, част от учениците ѝ пътуват до нивите, засети с пшеница, за да поливат и полагат грижи за растенията.

Как да използваме метеорологична станция в училище? 
Учениците засаждат сами култури, ползвайки прогнозите изработени в часовете по растениевъдство и полски култури. 

Работата с метеорологична станция не отнема много време и не тежи на учебния процес. От учителя се изисква единствено да подкрепи учениците при анализа на данните, за да получи работният процес завършен вид.

(Visited 22 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close