Ученици от МГ “Д-р Петър Берон” във Варна разкриват тайните на живота

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Боянка Бойчева и нейните ученици са подготвили за представяне урок на тема “ДНК – тайната на живота”

Във все повече училища се изграждат STEM центрове и се залага на STEM уроци. Като учебна програма STEM се базира на идеята за фокусирано обучение по четирите направления наука, технология, инженерство и математика, в интердисциплинарен и приложен подход. Но освен това STEM обхваща четирите принципа, идентифицирани като ключови в образованието на 21-ви век: творчество, сътрудничество, критично мислене и комуникация. Чрез интегриране на STEM дейности в различните учебните области, на учениците се предоставя възможност за развиване на умения, необходими за адаптация в динамично развиваща се прагматична и технологична среда. Тези умения са стабилна основа за успех, както в училище, така и в реалния живот. Това споделя Боянка Бойчева, учител по биология и здравно образование в Математическа гимназия “Д-р Петър Берон”, гр. Варна, съобщава СайтЪТ.

Бях запленена от предмета биология, когато бях ученичка, и още в 9. клас реших, че искам да бъда учител по биология. Впоследствие разбрах, че това е моето призвание и се считам за един от малкото щастливи хора, които работят с удоволствие.”, споделя г-жа Бойчева.

В деня на откриването на STEM центъра в тяхното училище, Боянка Бойчева и нейните ученици са подготвили за представяне урок на тема “ДНК – тайната на живота”. 

Урокът представя ДНК молекулата от гледна точка на различни области на науката и обединява знанията от различни области на живота в една обща тема. STEM урокът е по биология и здравно образование и включва елементи от математика, информационни технологии и технологии и предприемачество.

Предварително учениците от класа са разделени на пет групи според техните предпочитания и интереси. Има математици, архитекти, генетици, инженери и кулинари. Всяка група разглежда темата чрез изразните средства на съответната професия, а целта е да се представи информация за ДНК молекулата. 

Групите имат следните задачи:

Математици – да изчислят дължината на определени гени в хромозомите;

STEM урок: ДНК - Тайната на живота

Архитекти – да проектират и сглобят ДНК спирала;

Генетици – да извлекат ДНК молекули от клетки на ягода, банан, киви;

STEM урок: ДНК - Тайната на живота

Инженери – чрез оригами да създадат модели на ДНК спиралата и на азотните бази, както и да проектират и принтират 3D модел на двойната спирала на ДНК;

STEM урок: ДНК - Тайната на живота

Кулинари – с помощта на сладки и соленки да представят строежа на мономерните единици на ДНК – нуклеотидите.

STEM урок: ДНК - Тайната на живота

Работен лист с подробна теоретична информация и практическите задачи на групите може да изтеглите от тук: ДНК – тайната на живота

По време на STEM урока учениците са поставени в близки до реалния живот ситуации и влизат в роли чрез различните професии, които представят. Работата по групи развива уменията за екипност, обсъждане и вземане на общо решение. Също така се развива творческият потенциал, разширява се мирогледът на учениците и се формират нови умения за интердисциплинарен подход в обучението.

Практиката е селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

На 29-30 април ще се проведе събитие, на което ще бъдат представени отличените добри практики. Вижте повече ТУК.

(Visited 43 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close