Студенти от три университета във Варна се включиха в дискусии на тема „Дигитализация на професиите“

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Студенти от Икономически университет – Варна, Технически университет – Варна и ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“ се включиха в дискусии на тема „Дигитализация на професиите“. Те бяха проведени в изпълнение на проекта „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Общата му стойност е 2 538 121, 08 лв. Бенефициент е Икономически университет – Варна, в партньорство с Технически университет – Варна, Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Това съобщиха от Областния информационен център във Варна.

Основната цел на проекта е модернизиране на образователния продукт, който предлагат четирите висши училища чрез създаване на нови учебни програми и специалности, внедряване на дигитални и облачни технологии в учебния процес и повишаване на квалификацията на преподаватели, студенти, млади учени, докторанти, изследователи в различни направления.

По време на дискусиите младите хора обсъждаха теми като Европейска рамка за дигитални компетенции, дигитализация на професии в сферата на услугите и производството, технологии на дигиталната трансформация.

Проектът „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“ е стартирал на 14.07.2021 г. и ще продължи до 31.12.2023 г.

(Visited 2 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close