Студенти от катедра “Национална сигурност” на ВСУ “Черноризец Храбър” проведоха учебен стаж в АЕЦ Козлодуй

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Студенти от трети и четвърти курс на специалностите “Защита на националната сигурност“ и “Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ във Варненския свободен университет “Черноризец Храбър“ посетиха Атомната централа в Козлодуй в рамките на учебния си стаж. Бъдещите експерти, които се обучават в бакалавърските програми на университета, се запознаха с основните системи, разположени на площадката в АЕЦ “Козлодуй“ и Центъра за управление на аварии. Те се срещнаха с експертите и разговаряха по теми, свързани с експлоатационната безопасност и сигурността в най-големия производител на електрическа енергия в страната. Дискутирани бяха теми, свързани с бъдещето на ядрената енергетика и енергийната стратегия на България, екологичните аспекти на енергетиката в световен мащаб, енергийната ефективност и необходимостта от високо квалифицирани експертни кадри в сферата на енергетиката и сигурността. Стажът на студентите в АЕЦ “Козлодуй“ премина под ръководството на доц. д-р Стефко Бурджиев, ръководител на катедра “Сигурност и безопасност“ в Юридическия факултет на университета.

Партньорството на ВСУ “Черноризец Храбър“ с АЕЦ “Козлодуй“ е от 2013 г., когато бе подписан договор за партньорство, а през тази година документът бе подновен.

Студентите от специалностите “Защита на националната сигурност“ и “Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ провеждат и практически занятия в Центъра за професионална квалификация към регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” – Монтана и тренировъчния полигон към него.

Варненският свободен университет е първото висше неведомствено училище в България, в което още през 1995 г. и 1997 г. са разкрити специалности “Национална и корпоративна сигурност” и “Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”, подготвящи кадри за сферата на сигурността. Двете специалности са с четвърта поредна акредитация от Национална агенция за оценяване и акредитация за максималния шестгодишен период. Катедра “Сигурност и безопасност“ има над 25-годишен опит и традиции в обучението на  специалисти и отлична материално-техническа база. Поддържа се постоянна и изключително ценна обратна връзка с реализирали се в практика възпитаници на университета в структурите на сигурността, в службите за бързо реагиране и в администрациите на органите на централната и местната изпълнителна власти.

Специалностите подготвят подходящите кадри за работа в структурите на Министерство на вътрешните работи, Държавна агенция “Национална сигурност“, Държавна агенция “Технически операции“, Служба “Военна полиция“ към Министерството на отбраната, Държавна агенция “Разузнаване“, Национална служба за охрана, пробационните служби към Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”, комисиите за противообществени прояви на малолетни и непълнолетни към общините, комисиите, съветите и щабовете за обществен ред и защита при природни и предизвикани от човешка дейност бедствия, специалисти по прилагане на алтернативни форми за поправяне и ресоциализация и др.

Обучението в бакалавърските програми “Защита на националната сигурност“ и “Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ отговаря на потребностите от специалисти с висше образование в системата на МВР, за противодействие на конвенционалната, икономическата и организираната престъпност и опазването на обществения ред. Обучението се води от висококвалифицирани преподаватели и доказани професионалисти от практиката. По традиция двете специалности са след най-предпочитаните от кандидат-студентите в кампанията на университета и през тази година.

(Visited 4 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close