Студенти изследват архитектурни детайли в Гръцката махала на Варна

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

В поредица от занимания на терен студенти от първи курс в специалност “Архитектура” във Варненския свободен университет “Черноризец Храбър” откриваха очарованието на декоративните елементи на сградите в най-стария варненски квартал – Гръцката махала, съобщи Нина Локмаджиева.

В изследването на пластовете на различни направления в архитектурата от последните два века, ги води техният преподавател по рисуване и моделиране, уважаваната художничка д-р Доника Кирова. Идеята за този студентски проект е на Доника Кирова и на арт мениджъра Нина Локмаджиева, които искат да привлекат вниманието на младите хора към запечатаните в малките детайли знаци за периоди, стилове, техники.

Сега, на 28 октомври, в зона “Нира Арт” те застават пред публиката със своите рисунки и пластични модели на декоративни елементи. Проектът е част от обучението им по дисциплината “Рисуване и моделиране”.

“Обект на  изобразяване е най-старият квартал на Варна, тъй наречената Гръцка махала и околността – споделя д-р Доника Кирова. – Целта на заданието по “Рисуване и моделиране” бе да се преоткрият различни обекти, части от сгради от набелязания район, които оформят архитектурния облик на Варна и носят белезите на отминали епохи и стилове от края на ХІХ и началото на ХХ век. Така изобразени и интерпретирани в произведения, те получават нов живот, нов смисъл и са извор на вдъхновение. Утвърдените архитектурно-пластични образци от близкото минало са база за съвременното архитектурно формообразуване. Работата със студентите по “Рисуване и моделиране” стимулира опознаването и изучаването на тези характерни архитектурни особености на града, както и приемствеността и хармоничното паралелно съществуване на различните стилове и архитектурни видове в градската среда.”

“Като зона за творчески комуникации ние в “Нира Арт” искаме да запалим младите хора с отношение към изкуствата към едно по-внимателно вглеждане в малките подробности, които дават плътност на голямата картина, която наричаме наш град – споделя Нина Локмаджиева. – В обиколките ни на терен много ме радваше как всеки от студентите откриваше свой изненадващ детайл, как го проучваше от всички страни, снимаше, скицираше и започваше да създава свои рисунки. Вярвам, че така сме приобщили към мисията за опазване на градската историческа среда стойностни млади хора, които ще получат творчески импулс от отминалите епохи в своята бъдеща работа на архитекти.”

Откриването е на 28 октомври 2022 от 18:00. Изложбата ще бъде експонирана в Зона “Нира Арт” на ул. “Св. Климент” 23 Б до 6 ноември 2022.

(Visited 16 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close