Родители настояват за присъствено обучение в училище

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

В отворено писмо родители от Гражданско обединение “Да запазим училището като средище за децата” настояват за присъствена форма на обучение. Ето и съдържанието на писмото: 

“Ние сме общност от родители, учители, университетски преподаватели, учени и граждани, които смятат, че в условията на пандемия от COVID-19 българската държава системно пренебрегва и омаловажава потребностите на децата и жертва техните интереси.

С това Отворено писмо настояваме за спешна и съвместна реакция на ръководените от Вас институции, която да постави като основна цел запазването на присъственото обучение в предстоящата учебна година и да набележи мерки за ограничаване на здравните рискове за учители и ученици по време на присъственото обучение.

На 18. август 2021 г. се проведе изслушване на Министъра на образованието и науката (МОН) в Народното събрание.

В рамките на обсъждането в детайл бяха разгледани въпроси относно плана за провеждане на учебната година в контекста на епидемия от COVID-19 и съобразно Плана за управление на пандемията, разработен от Министерството на здравеопазването (МЗ). МОН предвижда четири различни сценария за работа, които би следвало да приоритизират присъственото обучение, съобразявайки най-добрия интерес на децата.

Изключително притеснени сме от дефицитите в този план и от прогнозата той изобщо да не бъде приведен в изпълнение.

При сегашния темп на разпространение на заболяването към 15-ти септември 2021 г. страната, или поне по-голямата част от нея, ще бъде в тъмночервената зона според критериите, определени от МЗ. Това означава, че учебната година или въобще няма да започне присъствено, или обучението от разстояние в електронна среда ще бъде въведено непосредствено след началото ѝ за по-голямата част от учениците.

Ние няма да приемем това.

Като съзнаваме, че българското общество е дълбоко разделено във вижданията си до каква степен и какви мерки за ограничаване на COVID-19 да се прилагат, ние смятаме, че децата вече поеха несъразмерна тежест през изминалите 18 месеца.

Настояваме осигуряването на продължително присъствено обучение да бъде поставено като основен приоритет при управление на епидемичната обстановка у нас. Основните ни мотиви да искаме това са следните:

1. Локални проучвания на неправителствени организации и детски психолози установяват, че децата у нас вече търпят тежки последици върху психичното си здраве и развитие в следствие на продължителната изолация – депресивни състояния, повишена агресия, понижена концентрация, апатия.

2. Специалисти алармират за специфична десоциализация при деца, както и за “пандемия от екранна зависимост”.

3. Педиатричната общност от месеци се опитва да привлече вниманието ни върху негативните ефекти от продължителното застояване върху физическото здраве на децата – намален дихателен обем, недоразвити бели дробове, увредено зрение, гръбначни изкривявания.

4. Все повече деца изпадат в риск от отпадане от образование. Други губят способността си да пишат на ръка, да предават съдържание със собствени думи или да решават проблеми в група, заради спецификите на обучението от разстояние в електронна среда.

5. Онлайн обучението ограничава художественото мислене на децата и тяхното въображение, което се стимулира, когато децата се виждат и разговарят на живо. Това свежда до минимум от своя страна способността за създаване и възприемане на текстове, съответно за четене на книги – отново ключови умения за детското израстване.

6. Онлайн обучението унищожава часовете по различните видове изкуства – музика и рисуване. Познаваме деца от музикални училища, които се отказаха да свирят на инструмент заради това, че две години не можеха да се срещат с обучаващите ги учители на живо.

7. Всички големи международни организации, имащи компетенции по проблемите на пандемията от COVID-19, взеха отношение по въпроса за затваряне на училищата, като ясно указаха на правителствата да осигурят максимално продължителен присъствен учебен процес.

Декларираме готовността си да дискутираме с всички ангажирани институции и експерти конструктивно и добронамерено условията, при които ще се осигури присъствен учебен процес. Настояваме това да се осъществи веднага – броени дни остават до 15-ти септември.

При продължаваща липса на реакция на нашите искания ще останем с убеждението, че бъдещето на децата отново се пренебрегва.

Няма да имаме друг избор, освен да предприемем протестни действия”, се посочва в писмото.

Позицията е изпратена до Председателя на 46-ото Народно събрание, Министър-председателя, Президента и Омбудсмана на Република България с копие до 

Председателите на парламентарни групи в 46-ото Народно събрание, Комисията по здравеопазване, Комисията по образование и наука, Комисията по жалбите и петициите на гражданите и взаимодействие с гражданското общество, Министъра на здравеопазването, Министъра на образованието и науката.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close