Престижни награди в национален конкурс за студенти от ВСУ “Черноризец Храбър”

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Магдалина Василева и Пламен Василев – възпитаници на магистърската рограма „Опазване на културното наследство“ на Варненския свободен университет, спечелиха Първо място и Наградата на публиката в VII-мия национален конкурс за дипломни работи в областта на опазване на културното наследство. Състезанието се организира ежегодно от Дружество „Архитектурно наследство“ към Съюза на архитектите в България, в партньорство с Българския национален комитет на Международния съвет за паметниците на културата и забележителните места (БНК на ICOMOS).

По време на престижното състезание, което се проведе в София, Магдалина Василева и Пламен Василев се представиха отлично със задълбочените си проекти и победиха представители от всички български университети, в които се изучава специалност „Архитектура“. Двамата са възпитаници на Варненския свободен университет, където се дипломираха като архитекти, а в края на миналата година защитиха и магистърските си проекти по опазване на архитектурното наследство, под ръководството на доц. д-р арх. Красимира Вачева.

арх. Магдалина Василева: Адаптация на къщата на Васил Боянов, Сливен

Магдалина Василева представи иновативен подход към опазването на културното наследство с проекта си за адаптация на къщата на Васил Боянов в Сливен. Сградата, построена през 1931 г., към момента се използва за читалище, като арх. Василева търси по-добро приложение и обживяване на историческия обект. Нейният подход включва задълбочено историческо и архивно изследване и анализ, което впечатли журито. Предложената допълваща функция (детска занималня) се базира на предварителни социологически проучвания и анкети, които аргументират проектираната намеса.

арх. Пламен Василев: Социализация на Лесичерския стълб, Павликени

Пламен Василев представи амбициозен проект за социализация на Лесичерския стълб до Павликени, археологически обект с богата история. Неговият комплексен подход включваше проучване, заснемане, графична реконструкция на древен храм, планирането на приемна сграда и представяне на всички процеси по социализация. интегрирането му в съвременната среда. Проектът предлага устойчиви решения и туристически маршрути, като съчетава интереса към историята с нуждите на общността.

Журито, председателствано от арх. Дафина Барфончовска – с дългогодишен опит в опазването на архитектурното наследство, беше въодушевено от представения методичен подход, графичната култура и идеите на студентите. Те не само проявяват задълбочен интерес към процесите на опазване, но и предлагат смели и иновативни и устойчиви решения в отговор на предизвикателствата пред съхраняването на културното наследство на България. “Представените дипломни задачи на Магдалина Василева и Пламен Василев ни дават увереност и са пример за бъдещето и опазването на нашите старини”,коментира журито.

Наградите връчи председателят на Управителния съвет на САБ арх. Петър Диков.

Всички участници в изложбата конкурс получиха подаръци от БНК на ИКОМОС и дружество “Архитектурно наследство”.

(Visited 5 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close