Панорама на средното образование ще се проведе във Варна

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Панорама на средното образование ще се проведе на 10.05. от 10 до 18 ч. и на 11.05. – от 10 до 16 ч. в Юнашкия салон във Варна. Форумът ще събере всички професионални, профилирани и средни училища в морската столица и две професионални гимназии от Добрич и Белослав. За първа година в изложението ще участва и фирма-работодател. Организатор е Центърът за кариерно ориентиране (ЦКО), дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна.

Актуалните профили и професии в средното образование за предстоящата учебна 2023/2024 година ще бъдат представени пред кандидат-гимназисти и техните родители. Целта на събитието е подпомагане на кариерното ориентиране на учениците от седми клас чрез предоставяне на информация за възможностите за продължаване на образованието в гимназиална степен.

Представители на училищата, съвместно с кариерните консултанти от общинския Център за кариерно ориентиране, ще бъдат на място за консултации на ученици от 6, 7 и 8 клас. Презентации, изделия от практическото обучение, макети, модели, демонстрации, информационни материали и танци очакват всички ученици, родители и гости на панорамата.

Дейностите по предстоящия прием след седми и осми клас ще представят:

Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“;

Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи „Акад. Благовест Сендов“;

Професионална гимназия по текстил и моден дизайн;

Професионална гимназия по туризъм „Професор д-р Асен Златаров“;

Средно училище „Димчо Дебелянов“;

Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии „Дм. Ив. Менделеев“;

Средно училище „Елин Пелин“;

Първа езикова гимназия;

Средно училище „П. Кр. Яворов”;

Варненска търговска гимназия „Георги Стойков Раковски“;

Трета природоматематическа гимназия „Академик Методий Попов“;

Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“;

Средно училище „Гео Милев“;

Спортно училище „Георги Бенковски“;

Средно училище „Неофит Бозвели“;

Професионална гимназия по електротехника;

Частно средно училище „Монтесори Варна“;

Средно училище с езиково обучение „Ал. С. Пушкин”;

Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“;

Професионална техническа гимназия;

Седмо средно училище „Найден Геров“;

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Васил Левски“;

Гимназия с преподаване на чужди езици „Йоан Екзарх“;

Средно училище за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“;

ІV Езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри“;

Средно училище „Любен Каравелов”;

Национално училище по изкуствата „Добри Христов“;

Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“;

Частна профилирана гимназия „Антоан дьо Сент-Екзюпери“;

Частно средно училище „Аз съм българче“;

Професионална гимназия по ветеринарна медицина “Проф. д-р Георги Павлов”, гр. Добрич;

Професионална гимназия „Свети Димитър Солунски”, гр. Белослав;

Кораборемонтен и корабостроителен завод МТГ-Делфин АД

(Visited 2 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close