Отваря ce системата за електронен прием в школите на Общински детски комплекс-Варна

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

От днес вече е активна системата за електронен прием в школите на ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна. Тя е качена на официалната уеб страница на комплекса – www.odk-varna.com. Системата ще бъде отворена до 31 август на адрес: https://odk.is-vn.bg. В този период, родителите имат право и да сменят своите желания. Децата могат да бъдат записани в не повече от две школи. При записването трябва да се посочи класа, в който детето ще се обучава през учебната 2022/2023 г. Заявление се подава за всяка учебна година, независимо от това дали детето е посещавало някоя от школите на ОДК до този момент.

В ЦПЛР – ОДК, гр. Варна, се приемат деца от 5 до 18-годишна възраст. Приемат се и деца на чуждестранни граждани, в това число и на украинските бежанци. За да бъдат записани обаче те трябва да имат ЛНЧ (личен номер на чужденец). След 31 август ще се проведат кастинги за школите с повече кандидати.

ОДК е институция в системата на образованието и осъществява общинската политика за осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Варна. Организира и провежда дейности за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата им в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта, глобалното, гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство.

(Visited 5 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close