Община Варна стартира процедура за избор на членове на Съвета на децата

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Детското участие е един от основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето. Според него, младите хора не са просто обекти, а фактори в собственото си развитие и закрила. Чрез участието си в обществения живот децата придобиват умения, знания и увереност, които подкрепят тяхното развитие и съдействат за достигането на пълния им потенциал.

В тази връзка, в срок до 24 май 2024 г. имате възможност да подадете документите на  Вашите кандидати за членове на Съвета по електронен път на адрес varnanamladite@gmail.com или по пощата на адрес: гр. Варна 9002, бул. „Цар Освободител“ № 27 /Младежки дом/, отдел „Младежки дейности“.

За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст от 13 до 16 години. Формулярът, направленията за кандидатстване и критериите, на които  детето трябва да отговаря можете да изтеглите от https://www.varnanamladite.com/?idpub=1704

Комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Варна в състав: експерт от общинската администрация, представител на местните медии, един общински съветник, представител на бизнеса, представител на неправителствена организация и/или социална услуга, ще разгледа постъпилите кандидатури и ще извърши подбор на общинско ниво за членове на Съвета. 

(Visited 9 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close