Община Варна организира летни занимания за децата през ваканцията

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

И тази година Община Варна организира безплатни летни занимания в детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и неправителствени организации, съобщиха от дирекция „Образование и младежки дейности“. В част от училищата за бъдещи първокласници има осигурени подготвителни занимания, а учениците, които срещат трудности при усвояването на учебния материал, имат възможност да работят допълнително през лятото под ръководството на педагози. Сформирани са и групи за занимания по интереси в областта на науката, изкуството и спорта: състезания, викторини, кръжоци и др.

Наситена е и програмата на Общинския детски комплекс, Обсерваторията и Центъра за кариерно ориентиране. Както всяка година са осигурени психологични и кариерни консултации за деца, родители и млади хора. Консултациите са финансирани от Община Варна и се предоставят от психолозите в Общински център за психологична подкрепа към дирекция „Образование и младежки дейности“.

– ЦПЛР – Общински детски комплекс – https://odk-varna.com/%d1%8f%d1%81%d0%bd%d0%b0-%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/
– ЦПЛР – НАОП „Николай Коперник“ – https://astro-varna.com/index.html#!art=332
– ЦПЛР – Логопедичен център – https://www.logoped-varna.com/
– ЦПЛР – Център за кариерно ориентиране – https://cko-varna.bg/
– Програма по начално обучение по спорт – https://www.sportvarna.com/?idtem=40

Подробности за летните програми могат да се намерят на интернет страниците на образователните институции и в сайта на Община Варна: https://varna.bg/bg/1131

(Visited 15 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close