Набират студенти от Медицински университет – Варна за участие в обучения

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна обяви процедура за подбор на студенти, които да се включат в обучения по проекта „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването“. Той се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Общата му стойност е 1 999 588, 05 лв. Бенефициент е МУ – Варна, а партньор – Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“. Това съобщиха от Областния информационен център в морската столица.

Обученията са предвидени за студенти, обучаващи се в последен курс в професионални направления „Медицина“ и „Здравни грижи“. Младите хора ще имат възможност да получат знания и умения по теми като развитие на предприемачески и презентационни умения, дигитална креативност и „меки умения“, придобиване на граждански и обществени компетентности, разработване на лични професионални планове за реализация.

Документите за участие в конкурса се подават в сектор „Деловодство“ на МУ- Варна до 3.05.2023 г. Класирането на кандидатите ще се извърши от оценителна комисия. Графикът ще бъде обявен след одобрение на участниците и сформирането на групи, като крайният срок за провеждане на обученията е не по-късно от 31.10.2023 г.

(Visited 8 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close