Матурите по нови правила от тази година

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Нови матури ще се полагат тази година, тъй като завършва първият випуск, който се обучаваше по новите учебни програми.

Над 47 000 ученици ще се явят по нов ред и условия. Сред новите неща са повечето различни предмети за втората матура, ще стане по-трудно и да се изкара тройка. До 18 февруари зрелостниците трябва да подадат декларации на какви матури ще се явяват.

За първи път тази година зрелостниците ще полагат два вида матури – по общообразователен предмет и по предмет от профилираната подготовка от 11-и и 12-и клас.

Задължителните матури ще са две, първата от които е по български език и литература. Новото тук е, че темата няма да е само една както досега, а ще има две теми. Зрелостниците ще имат възможност да се явят и на допълнителни матури по желание.

Първата матура, която ще се проведе от 8.30 часа на 18 май, ще е по български език и литература. Тя ще е задължителна за всички ученици и ще е върху общообразователната подготовка на учениците. Ще има промяна в самия изпит. Повече ще са въпросите със свободни отговори. Отново ще се пише или есе, или съчинение, но този път темите ще са две.

Една тема, по която ще създават интерпретативно съчинение, обвързано с литературен текст и една тема, по която ще трябва да създават есе, каза за БНТ Евгения Костадинова от Дирекция “Съдържание на училищното и предучилищното образование” към просветното министерство.

Така щяло да се избегне смесването на двата жанра от учениците както се случвало често.

Втората задължителна матура ще се проведе на 20 май също от 8.30 часа. За учениците от профилираните паралелки тя ще е един от профилиращите им предмети. Например езици, химия, биология и така нататък. Но сега кръгът е доста разширен.

“Тъй като в профилираната подготовка са изучавали информатика, информационни технологии, предприемачество, музика, изобразително изкуство, за първи път ще могат да полагат зрелостен изпит и върху тези предмети”, уточни Евгения Костадинова.

Втората задължителна матура за учениците от професионалните паралелки ще е изпит по професионална квалификация.

Ако желаят зрелостниците ще могат да се явят и на два допълнителни изпита, които ще се провеждат между 26 май и 3 юни. Ако има много желаещи, може да има изпити и сутрин, и следобед. Тук може да се избира от български език, чужд език, математика, информатика, физика, биология, химия, история, география и философия.

“Ако са учили предмета като профилиращ задължително, ще го положат като профилираща подготовка, ако не са го учили – като общообразователна подготовка”, казва Костадинова.

Интересна е ситуацията с изпита по български език и литература, който е първата задължителна матура. Ако ученик е учил български език като профилиращ предмет, то той ще може да го положи и като допълнителна матура.

Тогава в неговата диплома ще има български език и литература общообразователен, някакъв друг профилиращ втори предмет и съответно като допълнителен български език и литература.

За първи път като допълнителна матура може да се положи изпит и по рядък език – японски, корейски, китайски, иврит и т. н.

Трябва да се отбележи и по-сложния начин като цяло на провеждане на матурите по езиците. Ще има пет възможни равнища на полагането на изпита по език – от А2 до В2 в зависимост от начина на изучаване. Това допълнително ще се обясни в училищата. И още – матурите ще се оценяват по по-строг начин.

“Минималният праг за успешност вече е 30 точки от 100. Говорим за вдигане на този праг, дълги години обществото искаше той да се вдигне, досега тройката беше 23 точки”, казва Евгения Костадинова.

Матурите остават на модули и ще продължат както и досега по четири часа.

Колкото до дипломите в 12-и клас – успехът ще се формира само върху изучаваните предмети в 11-и и 12-и клас. Оценките от матурите ще са отделно записани и няма да влизат в общия успех. Завършилите в предходни години ще полагат матурите по стария начин, но с новото учебно съдържание.

(Visited 2 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close