“Кариерна борса” във Варна – първо кариерно изложение в сектор “Здравеопазване”

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Медицински университет – Варна и Центъра за кариерно развитие (ЦКР) организират Кариерна борса – открито кариерно изложение в сферата на здравеопазването.

Събитието ще се състои на 02.06. 2022 г. от 10:00 часа в хотел Рослин Димят Варна и ще бъде открито от проф. д-р Златислав Стоянов, д.м.н. – Декан на Факултет “Медицина“ и Ръководител на проект № BG05M2ОP001-2.016-0025 ,,Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването”.

Това е първият отворен кариерен форум, който Университетът организира, давайки възможност за директен контакт на различни работодатели в областта на здравеопазването със студенти по медицина и здравни грижи, както и на всички, търсещи работа в тази сфера. В рамките на един ден, работодателите от здравните институции в град Варна ще представят своите временни или постоянни свободни работни позиции и студентски стажове. Всяка организация ще има специално място, където ще презентира дейността си, както и ще провежда кратки интервюта с кандидатите за работа.

Събитието се осъществява по проект № BG05M2ОP001-2.016-0025 ,,Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването”, финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 и съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

(Visited 3 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close