Канят студенти да се включат в проект „Морска палитра“

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Ветроходна Академия КОР КАРОЛИ кани студенти на възраст между 18 и 29 години да се запознаят с ветроходството и морската култура, като се включат в проект „Морска палитра“ и съвместно с техни връстници да направят „Морска палитра“, като ще преминат ветроходен курс за начинаещи, напълно безплатно.

Срок на записване е до 10 ноември 2022 г. на уеб страницата: www.corcarolisailing.org/youth

Основаната цел на проекта е студенти до 29 годишна възраст да изградят морска култура по новаторски начин, като се докоснат в директни ситуации на море чрез ветроходство. Друга цел е да се изгради устойчивост за морската култура сред техните връстници и обществото като цяло чрез създаване от младежите за младежи-палитра (карти) за морска култура с полезни текстове, куизове и цветни графики.

Проектът ще се реализира чрез няколко дейности: след информационна кампания за набиране на участниците, десет младежи до 29 г. ще преминат с иновативен модел изграждането на морска култура, а именно учене чрез преживяване, включващо практическо обучение по ветроходство във Ветроходна академия Кор Кароли. Осем младежи, участвали в предходния проект „Наръчник за морска култура“ също да надградят уменията си с ветроходна практика за напреднали, като в същото време ще водят новите участници в създаването на палитра за морска култура.

Проект „Морска палитра“  се реализира съвместно между Ветроходна академия Кор Кароли и сдружение „За интелигентен растеж“ и с подкрепата на TOTAL ENERGIES EP BULGARIA B.V.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close