Започва Лятната научна сесия на Юридическия факултет на ВСУ “Черноризец Храбър”

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

ХХI Лятна научна сесия на Юридическия факултет на ВСУ “Черноризец Храбър“ ще се проведе на 1 и 2 юли 2022 г. Тя ще бъде открита на 1 юли, в 10,00 ч. в Аула Максима на университета. Събитието е под знака на 30-годишнината от създаването на ВСУ “Черноризец Храбър“.

По традиция Лятната научна сесия на Юридическия факултет се провежда в три направления – “Правни науки”, “Сигурност и безопасност” и “Психология”. Тази година темите са:

“Правото като изкуство за доброто и справедливото”,

“Гражданска сигурност за обществото” и

“Приложна психология – възможности и перспективи”.

С особен интерес се очакват пленарните доклади. Проф. д-р Петър Христов, ректор на Варненския свободен университет, ще представи темата “За научната картина на сигурността в света като инструмент на политиката за мир и стабилност”, проф. д.н. Людмил Георгиев ще говори за съвременния цивилизационен сблъсък или проблематизирането на смисъла, а проф. д-р Иво Христов ще изнесе доклада“Краят на една епоха”.

Темите на конференцията провокираха интереса на участници от висши училища и научни организации от България, Израел, Казахстан, Кипър, Турция, Русия и Полша, които са подготвили над 100 научни доклада. Страната ни ще бъде представена от учени, изследователи, докторанти и студенти от ВСУ “Черноризец Храбър”, ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, УниБИТ, Бургаския свободен университет, Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий“, ПУ “Паисий Хилендарски“, СУ “Св. Климент Охридски“, УНСС, Югозападния университет “Неофит Рилски“ и др.

На събитието са поканени представители на Министерство на правосъдието, МВР, съдебната власт, Община Варна, директори на училища, на центрове за психично здраве и др. Катедра “Психология” ще посрещне проф. д.пс.н. Сава Джонев – председател на  Управителния съвет на Дружеството на психолозите в България.

(Visited 2 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close