Запознаха студенти от ТУ-Варна с възможностите за стартиращ бизнес по новите европейски програми

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Областният информационен център – Варна  представи пред студентите от Техническия университет – Варна новите програми на България, съфинансирани от ЕС за програмен период 2021-2027 г. Събитието се проведе на 17.11.2022 г. в читалнята на университетската библиотека, в рамките на Общата кампания на Мрежата от ОИЦ за 2022 г. и се осъществи от Асоциация „Образование, иновации, развитие“, със съдействието на Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности“.

Управителят на ОИЦ-Варна д-р Виктория Николова обърна по-специално внимание на финансираните от Европейските фондове при споделено управление Програма за конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027 г., Програма „Образование“ 2021-2027, Програма за развитие на човешките ресурси 2021-2027 г. и Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021–2027 г. Европейската програма „Еразъм за млади предприемачи“ предизвика най-голям интерес сред студентите. Тя предоставя възможност на нови или бъдещи предприемачи да се учат от опитни бизнесмени, които управляват малки предприятия в други участващи в програмата държави.

Студентите научиха какви са възможностите за стартиращ и работещ бизнес, които ще предоставят новите програми, и какво представляват местните инициативни групи и местните инициативни рибарски групи, подпомагащи развитието на местния потенциал в зависимост от потребностите и спецификата на региона.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close