Посещението е първото от три, които се реализират от 4 до 6 юли 2022 г. Предстои Морско училище да бъде посетено от още две паралелки от Професионалната гимназия.

Чрез визитите младежите получават възможност да се ориентират по отношение на кандидатстването във ВВМУ, както и да се запознаят с учебно-материалната база в Училището.