Висшите училище могат отново да кандидатстват в инициативата „Европейски университети”

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

До 22 март 2022 г. университетите могат да подават проекти за участие в инициативата „Европейски университети“. Всяко предложение трябва да включва най-малко три институции за висше образование от минимум три държави членки на Европейския съюз.

Предвидените средства по инициативата са в размер на 272 млн. евро – 46,4 млн. евро за създаване на нови консорциуми от висши училища и 225,6 млн. евро за подкрепа на вече създадените в ЕС 17 алианса.

За първи път през тази година се предоставя възможност за разширяване на вече сформираните алианси, за което е осигурено конкретно финансиране. От тази мярка могат да се възползват консорциумите с по-малко от девет партньори. Срокът за изпълнение на проектите е четири години.

Резултатите от оценяването на подадените предложения ще бъдат обявени на 27 юли 2022 г. Одобрените висши училища ще могат да подпишат договорите в периода септември-декември 2022 г.

През юни 2020 г. пет български университета станаха пълноправни партньори в консорциумите на инициативата. Това са Софийският университет „Св. Климент Охридски“, Техническият университет – София, Университетът за национално и световно стопанство, Нов български университет и Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив. Другите институции в алиансите са от държави като Австрия, Германия, Гърция, Естония, Франция, Полша, Ирландия, Испания, Италия и др.

Като асоцииран партньор към един от водещите консорциуми беше включен и Югозападният университет „Неофит Рилски“ – Благоевград.

Целта на инициативата е да повиши конкурентоспособността на европейските университети и да осигури възможност на студентите за обучение в няколко държави. Тя насърчава сътрудничеството на младото поколение на различни езици, с което допринася за преодоляване на обществените предизвикателства и недостига на умения, пред които е изправена Европа.

За пълноправни членове на алиансите в „Европейски университети“ могат да кандидатстват институциите за висше образование в Европейския съюз, които имат валидна Еразъм харта. Асоциирани партньори могат да бъдат всички легитимни институции от 49-те държави в Европейското пространство за висше образование. Всеки университет може да бъде пълноправен партньор само в един алианс. За асоциираното членство няма ограничения.

Висшите училища могат да кандидатстват за участие в инициативата „Европейски университети“  ТУК.

(Visited 2 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close