Безплатни летни занимания се провеждат в общинските центрове във Варна

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

И тази година безплатни летни занимания ще се провеждат в детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и от неправителствени организации, съобщиха от дирекция “Образование и младежки дейности“ към Община Варна.

За бъдещите първокласници в някои училища организират подготвителни занимания, а децата, които срещат трудности при усвояването на учебния материал, имат възможност да работят допълнително през лятото под ръководството на педагози. За лятната ваканция са сформирани и групи за разнородни занимания по интереси в областта на науката, изкуството и спорта: състезания, викторини, кръжоци и др. Повече информация може да бъде намерена в сайтовете на училищата.

Наситена е и програмата на Общински детски комплекс – Варна, Обсерваторията и Центъра за кариерно ориентиране. Както всяка година деца и родители могат да разчитат на психологична подкрепа от Общинския център за психологична подкрепа през месеците юли и август.

Подробности за летните програми могат да бъдат намерени на интернет страниците на образователните институции и сайта на Община Варна, рубрика “Образование“.

ЦПЛР – Общински детски комплекс – http://odk-varna.com/

ЦПЛР – НАОП “Николай Коперник“ – https://astro-varna.com/index.html

ЦПЛР – Логопедичен център – https://www.logoped-varna.com/

ЦПЛР – Център за кариерно ориентиране – https://cko-varna.bg/

ЦПЛР – Център за специални образователни потребности – https://csop-varna.bg/

(Visited 1 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close