Youth Street представя Школите на Варна с подкрепата на ЕНЕРГО-ПРО

Школите на Варна представя Пресклуб Варна
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

СНЦ „Пресклуб Варна“ работи по създаването на „Виртуална информационна борса”, в която ще бъдат представени творческите, образователни и спортни школи на Варна.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на ЕНЕРГО-ПРО в контекста на инициативата “ЕНЕРГО-ПРО ЗА ОБЩЕСТВОТО” в направление „Детско развитие”.

Проектът, който стартира през септември 2022 година и се реализира в рамките на една година, има за цел да създаде „Виртуална информационна борса”, която ще представя в първо лице с видеовизитки ръководители на школите, както и деца и младежи, които се обучават в тях, с представяне на техни изпълнения по време на репетиции или сценични изяви.

Идеята на екипа е да създаде изчерпателна информация, да представи по максимално добър начин в различни направления педагози, хореографи, треньори и техните възпитаници, с което да улесни родители и деца при избора им на извънкласно място за развитие.

Съвместният проект на „Пресклуб Варна” и Енерго-Про е изключително полезен за родителите, които често се лутат при намирането на изчерпателна информация за наличните творчески и спортни школи във Варна, към които да насочат децата си според техните заложби и предпочитания.

Проектът има богата перспектива за надграждане и развитие и ще залегне като рубрика в младежкото информационно издание – Youth Street Varna / https://youthstreet.eu и сателитните му информационни канали https://www.youtube.com/cha…/UC9XKNSe9HUIru8m1MMdKSRw/videos

ШКОЛИТЕ НА ВАРНА

Youth Street Varna

Той ще обхване деца и младежи на възраст от 7 до 25 години, родители и преподаватели.

С подкрепата на Енерго-Про ще бъдат представени най-популярните школи във Варна, като СНЦ „Пресклуб Варна” съвместно с младежката информационна медия поема ангажимент да продължи работата по проекта и го надгради и след неговото приключване.

СНЦ „Пресклуб Варна“ е организация с нестопанска цел, имаща за цел да работи с деца и младежи от варненските училища, университети, спортни, образователни и творчески школи във Варна.

“ЕНЕРГО-ПРО за обществото” е инициатива в подкрепа на регионалните общности в България. Създаването на инициативата е потвърждение на ангажимента на дружествата от Групата за устойчивото развитие и благосъстоянието на общностите, попадащи в зоната на влияние на дружеството.

Чрез инвестициите в социално значими обществени проекти ЕНЕРГО-ПРО има желание да бъде положителен пример и за други компании, които да се стремят към промяна в обществената среда, като същевременно насърчава хората да допринесат по положителен начин за подобни промени.

(Visited 19 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close