В СУ „Гео Милев“ обсъждаха „Силните страни като ключ към постиженията на децата“

„Силните страни като ключ към постиженията на децата“, това е темата на семинара, в който участваха учители от Средно училище „Гео Милев“. Лектор и обучител бе психологът проф. Румен Стаматов, преподавател във  ВСУ „Черноризец  Храбър“. Той  e  основател на позитивната психология в България, не само като фактор за персоналното развитие на личността, а и нейното…