Проблемите на регионалното развитие и кръговата икономика ще обсъждат студенти и експерти на научен форум

Студентският съвет на Варненския свободен университет ,,Черноризец Храбър“ организира Научен форум на тема „Съвременни проблеми на регионалното развитие и градоустройството“, както и студентски конкурс на тема ,,Кръгова икономика”. Събитията ще се проведат на 12 и 13 ноември 2022 г. Официалното откриване е на 12 ноември (събота) 2022 г. от 10 ч. в Зала 1 на…