GOOGLE Workspace и български университети: Впечатлени сме как ВСУ “Черноризец Храбър” използва технологиите за образование

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Проведе се първата официална работна среща между представители на Google и българските университети. Събитието бе организирано от Центъра за творческо обучение – единствен партньор на Google Cloud със специализация “Образование” в България. В срещата се включиха 77 представители от 25 висши учебни заведения от цялата страна. Целта беше екипът на Google Workspace да представи възможностите за сътрудничество с българското висше образование и добри практики от организациите, които вече са внедрили технологии на Google.

Проф. д.ик.н. Димитър Канев – заместник-ректор на ВСУ “Черноризец Храбър” представи напредъка на Варненския свободен университет в дигиталната трансформация на учебната дейност чрез използването и развитието на инструментите на Google Workspace.

“Чрез Google Workspace променихме начина на преподаване и учене – над 5000 студенти и над 300 преподаватели работихме в тази среда и преодоляхме успешно предизвикателствата на пандемията”, разказа проф. Канев. “Но не само това. С Google Workspace дигитализирахме и напълно променихме и начина на управление на процесите в университета – от планирането, организацията и административното обслужване, до обратната връзка, контрола и оценката на постигнатите резултати в учебната и научната дейност.” Проф. Канев представи и част от успешно внедрените разработки, базирани върху Google-инструменти. Сред примерите бяха създадените електронни регистри на учебната документация, академичния състав и документите по системата за управление на качеството, осигуряващи публичност на дейностите и процесите и възможност за извършване на ефективен контрол от ръководството, както и вътрешни и външни одити в електронна среда.

На базата на Google Workspace през последната година е създадена и внедрена и информационна система за планиране, наблюдение и оценка на развитието на академичния състав, учебната дейност, научната и публикационната дейност. В нея е интегрирана и система за управление на нормативното съответствие на основните дейности и процеси с действащото законодателство, стратегическите документи за развитие на висшето образование и наука и собствените стандарти на ВСУ “Черноризец Храбър“.

Инструментите на Google Workspace съществено помогнаха на университета да постави студентите в центъра на своята дейност. Основните административни услуги бяха дигитализирани и това ги направи по-бързи, по-удобни и по-качествени. Ценен управленски актив е обратната връзка от проведените в електронна среда над 10 000 анкети за удовлетвореността на обучаемите от преподаването по изучаваните дисциплини и специалности, както и богатата аналитична информацията за посещаемостта на занятията.

Проф. Канев благодари на екипа на Центъра за творческо обучение за съвместната работа и изрази увереност, че комбинацията от ангажираност на ръководството на ВСУ “Черноризец Храбър” и професионализъм на Центъра бъдещите успехи в дигиталната трансформация са гарантирани.

На работната среща презентации направиха още проф. д-р Мирослав Карабалиев – зам.-ректор по научна и международна дейност на Тракийския университет в Стара Загора и Стилян Минчев – УИЦ Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”. И в трите университета платформата е основно средство за комуникация.

“Тази среща беше изключително ценна за нас, защото видяхме как, на практика, се използва нашата технология. Впечатлена съм от това, което представителите на трите университета представиха и вярвам, че то може да бъде приложено в целия свят”, каза Александра Станева – специалист “Продажби” за Google Workspace в публичния сектор за Европа, Близкия Изток и Африка.

От страна на Google в срещата присъстваха още Фрида Рьосел – ръководител на Google Cloud за публичния сектор в Скандинавия, Централна и Източна Европа и Петр Дупак – ръководител на Google Cloud за индустрията в Централна и Източна Европа.

Центъра за творческо обучение беше представен от управителя д-р Александър Ангелов, а специално участие в събитието имаше и проф. д-р Галин Цоков от Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”.

(Visited 3 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close