36 студенти на ВСУ “Черноризец Храбър” стават поемни лица

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Списък с 36 студенти на ВСУ “Черноризец Храбър“, които имат желание да бъдат привличани като поемни лица при провеждане на разследване в досъдебното производство, бе предоставен на ръководството на областната дирекция на МВР – Варна, съобщиха от пресцентъра на висшето училище.

Студентите, които са членове на Клуба на криминалиста, под ръководството на декана на Юридическия факултет проф. д.ю.н. Йонко Кунчев, разработиха и Наръчник на поемните лица. В него са посочени правата и задълженията, същността и процесуалните правила за провеждане на действията по разследването.

Над 93% от престъпленията се разследват от органите на полицията, каза по време на срещата комисар Иван Иванов – началник на отдел “Разследване“ на ОДМВР. Той благодари на студентите за инициативата и допълни, че органите на реда във Варна вече очакват списъка с поемните лица. Клубът ще сътрудничи на ОДМВР и като публикува на сайта си съобщения за издирвани лица.

“Изпитвам респект към студентите, защото те имат осъзнат интерес към професията, която динамичното време направи много търсена. За нас е много важно да имаме устойчиво партньорство с МВР. Ще се радваме, ако то се задълбочи със заявки за изследвания и присъствие на експерти от практиката в учебния процес. Срещата на търсенето и предлагането на знания и умения в хода на изграждането на специалисти приближава висшето образование до реалните потребности”, каза председателят на Настоятелството на ВСУ “Черноризец Храбър” проф. д.ик.н. Анна Недялкова, която е и почетен член на Клуба на криминалиста.

Клубът на криминалиста, в който членуват над 160 млади хора, бе създаден през миналата година по инициатива на студенти от Варненския свободен университет “Черноризец Храбър“. Те инициираха и създаването на Корпус на поемните лица – с желаещи да участват в провеждането на процесуално-следствени действия – оглед, претърсване, изземване, разпознаване и следствени експерименти. Членовете на Клуба са добре обучени, млади и отговорни хора, които имат познания в областта на криминалистиката и интерес към разследването в досъдебната фаза. Всички те преминаха през първото по рода си обучение “Профилиране на неизвестни извършители на престъпления“, проведено от проф. д.ю.н. Йонко Кунчев през 2021 г. Тази година курсовете на Юридическия факултет събраха почти два пъти повече обучаеми. Голяма част от участниците са студенти от специалностите “Право“, “Защита на националната сигурност“ и “Психология“, както и възпитаници на университети в София, Пловдив, Бургас, Велико Търново и др.

Срещата с ръководството на ОДМВР е в контекста на доброто сътрудничество на Варненския свободен университет с Министерството на вътрешните работи. В университета се обучават много студенти, които са завършили Академията на МВР. Осъществява се съвместен проект за подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура, който се реализира от Академията на МВР в партньорство с ВСУ “Черноризец Храбър“, УАСГ и Медицинския институт на МВР, финансиран по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”. Академията на МВР и ВСУ “Черноризец Храбър“ ще разработят две нови съвместни магистърски програми, които разкриват актуални специалности, необходими на пазара на труда – “Защита правата на човека“ и “Противодействие на киберпрестъпността“.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close