20 студенти получиха награди от кмета на Варна за отлични резултати

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Кметът Иван Портних връчи Годишните поименни награди на Община Варна за студенти, постигнали високи резултати в учебната дейност. Номинациите се правят от студентските съвети на университетите за техни колеги, спечелили отличия в научни форуми, класирани на І, ІІ или ІІІ място на студентски олимпиади, международни и национални състезания и конкурси. Наградите се връчват в навечерието на 8-ми декември и са признание за постиженията на варненската академична общност в различни области на науката. В тържеството участваха председателят на Общинския съвет Тодор Балабанов, директорът на дирекция „Образование и младежки дейности“ Лилия Христова, представители на висшите учебни заведения, общински съветници.

“В навечерието на 8-ми декември е мотивиращо да виждаш толкова енергични млади хора, избрали университетите в нашия град като място за образование и развитие. Вие и Вашите постижения сте доказателство, че Варна е Град на Знанието, в който местна власт, академична общност, неправителствения сектор и бизнес работят заедно. Вие сте хората, които могат да превръщат знанието в сила. Бъдете здрави, сбъдвайте мечтите си!“, обърна се към студентите кметът Иван Портних.

Приветствия отправиха Тодор Балабанов, председател на Общинския съвет, и проф. Евгени Станимиров, ректор на Икономическия университет. Сред гостите на тържеството беше и проф. д-р Галина Шамонина – главен секретар на ВСУ “Черноризец Храбър” .

 

Тази година наградените студенти са:

І. Хуманитарни науки
История и археология – Радослав Пенчев – студент 5 курс, специалност „Корабоводене за ВМС, ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров“;

ІІ. Социални, стопански и правни науки:
Социология, антропология и науки за културата – Габриела Куманова – студентка 4 курс, специалност „Експлоатация на флота и пристанищата“, ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров“;
Социални дейности – Гергана Манчева – студент 6 курс, специалност „Медицина“, в МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов”;
Обществени комуникации и информационни науки – Емануел Тонев – студент 4 курс, специалност „Дигитални медии и ПР“, ИУ- Варна;
Право – Гергана Атанасова – студент 3 курс, специалност „Право“, ВСУ „Черноризец Храбър“;
Администрация и управление – Жак Семизов, студент 3 курс, специалност „Счетоводство и одит“, ИУ – Варна;

ІІІ. Природни науки, математика и информатика
Химически науки – Мария Петрова – студент 4 курс, специалност „Фармация“, МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов” ;
Биологически науки – Дона Филчева – студент 4 курс, специалност „Медицина“, МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов”;
Информатика и компютърни науки –  Димитър Димитров – студент 3 курс, специалност „Киберсигурност“, ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров“;

ІV. Технически науки – Ивайло Петров – студент 5 курс, специалност „Киберсигурност“, ТУ – Варна;
Архитектура, строителство и геодезия – екипът Десислава Георгиева и Анета Димитрова – студенти 4 курс, специалност „Архитектура“,  ВСУ „Черноризец Храбър“;
Биотехнологии – Мелани Пиргова- студент 5 курс, специалност „Медицина“, МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов”;

V. Здравеопазване и спорт
Медицина – Красимира Зайкова – студент 6 курс, специалност „Медицина“, МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов”;
Стоматология – Виктор Савов – студент 6 курс, специалност „Дентална медицина“, МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов”;
Фармация – Надежда Нефедова – студент 5 курс, специалност „Фармация“, МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов”;
Здравни грижи  – Десислава Желязкова – студент 6 курс, специалност „Медицина“, МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов”;
Спорт – Антоний Моралийски – студент 3 курс, специалност „Медицина“, МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов”;

VІ. Изкуства
Музикално и танцово изкуство – Александър Петров – студент 2 курс, специалност „Медицина“, МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов”;

VІІ. Сигурност и отбрана
Национална сигурност – Георги Лолов – студент 5 курс, специалност „Военноморски комуникационни и радиотехнически системи“, ВВМУ „Никола Вапцаров“.

(Visited 9 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close