Работна среща на тема „Екотехнологични системи в морския транспорт” се проведе в ТУ – Варна

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Работна среща, организирана от Корабостроителен факултет на ТУ-Варна събра ученици от Варненска морска гимназия „Св. Николай Чудотворец“, студенти и преподаватели от специалностите „Корабоводене”, „Корабни машини и механизми”, „Корабостроене и морска техника“, „Инженерна екология“, Морския квалификационен център, представители на научни организации и бизнеса на 18.05.2023 г.

Бяха представени изследователски проекти на участниците – разработени от тях екотехнологични системи за оптимално управление на енергията на кораба, за намаляване на разходите за гориво и идейни проекти, в които се използват различни източници на енергия като вятър, алтернативно гориво, батерии и хибридни системи.

Форумът беше официално открит от доц. д-р инж. Илия Хаджидимов, декан на Корабостроителен факултет, който приветства гостите от името на ректора и академичното ръководство и отбеляза: „Срещата за мен е специална, защото съм емоционално и професионално свързан с темата за възобновяемите зелени енергии. Демонстрирам ви силата на тези енергии с моя силициев модул, който свети дори и на малко естествена или изкуствена светлина. Нека така да светнат вашите идеи и един ден да видим кораби, проектирани от Вас, които се задвижват с зелена енергия“.

Модел на кораб, задвижван от силата на вятъра беше представен от учениците Божидар Димитров и Божидар Желязков от Варненската морска гимназия „Св. Николай Чудотворец“, с преподаватели и ръководители инж. Анелия Шойлева и инж. Елена Поповска. Техният изследователски проект на тема: „Вятърът- възможност за получаване на чиста електроенергия на търговските кораби“ предизвика дискусия, в която се включиха с въпроси преподаватели на университета, както и проф. д.т.н. инж. Румен Кишев, от ЦХА-БАН / Центъра по хидро- и аеродинамика – Варна /.

Последва представянето на проект на тема: „Приложение на роторните платна в морския транспорт“ на Никита Пенева и Бруна Беатрис да Силва Мартинс – студенти от специалност „Корабостроене и морска техника“. Те анализираха внедряването на роторните платна в морския транспорт и ефективността им чрез създаване на допълнителна сила, подпомагаща задвижването на кораба и чувствително намалява разхода на гориво и отделените в атмосферата парникови емисии.

С интересна презентация развълнуваха аудиторията бизнес партньорите от фирма „Breeze Ship Design Bulgaria“ на тема: „Екологични решения в морското проектиране“. Инж. Боян Бонев, управител и инж. Димитър Димов, ръководител „Идейно проектиране“ във фирмата представиха разработки на морски проекти, които включват използването на по-ефективни двигатели, алтернативни горива като амоняк, усъвършенствани системи за гасене на пожари и др.

Вдъхновяващо представяне на проекти в морския екологичен транспорт на тема: „Електрическата и соларна енергия – зелена алтернатива за малкотонажния флот“ направи к.д.п. Андрей Станев, експерт в Морски квалификационен център при ТУ-Варна. Той презентира разработените от специалисти в университета по-малки кораби, задвижвани с електрически двигатели и със соларни панели, предназначени за кратки морски пътувания, като наскоро пуснатия на вода пътнически катамаран за Община Бургас. К.д.п. Андрей Станев представи дизайн и конструкция на първата в България изцяло електрическа 9-метрова еко яхта, която ще бъде построена във Варна и ще даде път за серийно производство на екологични плавателни съдове за дневни излети на море, в затворени водни басейни и по вътрешни водни пътища. ТУ-Варна активно участва в този проект. Мостикът се разработва от специалисти от Морския квалификационен център, които ще интегрират разработки от сферата на добавената и разширена реалност и изкуствения интелект, по които активно работят.

Срещата приключи с поети ангажименти на участниците за последващи дейности и заявен интерес за участие в тях.

(Visited 7 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close