Започва приемът на студенти в Икономически университет – Варна

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Записаните на ранен прием студенти са над 50 % от държавната поръчка за образователно-квалификационна степен „бакалавър“

От 20 юни до 5 юли 2023 г. се провежда основният кандидатстудентски прием за образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър“ в Икономически университет – Варна за учебната 2023/2024 г. Първият етап на приема за ОКС „магистър“ е от 22 юни до 7 юли, а вторият – септември 2023 г. До 30.06. се приемат документи за ОКС „професионален бакалавър“ в Колежа по туризъм.

Подаването на документи за трите образователно-квалификационни степени („бакалавър“, „професионален бакалавър“ и „магистър“) се осъществява онлайн или на място. За кандидатстване в ОКС „бакалавър“ може да се избере една от възможностите: оценка от ДЗИ (положен в периода 2008 – 2023 г.); оценка от електронен кандидатстудентски изпит; резултат от олимпиади (условията са описани в сайта на ИУ – Варна ). Кандидати за обучение в ОКС „магистър“ се приемат чрез конкурс по документи.

Висшето училище предлага обучение в 27 бакалавърски специалности, а след завършена бакалавърска или магистърска степен – в 24 магистърски програми, от четири професионални направления: “Икономика”, “Администрация и управление”, “Туризъм” и “Информатика и компютърни науки”. Колежът по туризъм обучава студенти в 2 специалности за придобиване на ОКС „професионален бакалавър“.

Благодарение на изключително добре развитите платформи за учебен процес в електронна среда в магистърските програми на ИУ – Варна съществуват разнообразни форми – редовна, задочна и дистанционна, като се осигуряват най-подходящите условия за пълноценно учене и за студенти, които са заети на пълен работен ден.

Обучаващите се в ОКС „бакалавър“ и „магистър“ могат да се възползват от правото си да се включат в програмата за мобилност „Еразъм +“. Висшето училище към момента има над 220 партньори в чужбина – университети и бизнес организации. Програмата дава възможност на студентите не само да учат в чужбина, но и да проведат практика в реална среда, да установят контакти с европейски работодатели.

Засилен интерес към предлаганата образователна услуга е регистриран по време на ранния прием, когато са заети над 50 % от квотата за държавна поръчка в ОКС „бакалавър“. Най-желаните специалности на ранен прием са: „Дигитални медии и ПР“, „Счетоводство и одит“, „Информатика и компютърни науки“, „Икономика и търговия“ и др.

Записването на новоприетите студенти в ОКС „бакалавър“ от ранния и основния прием (след първо класиране) е в периода от 10 до 13 юли (включително) 2023 г. на място в университета, а за ОКС „професионален бакалавър“ – от 4 до 10 юли в Колежа по туризъм. Приетите за обучение в ОКС „магистър“ могат да се запишат от 12 до 20 юли 2023 г.

(Visited 3 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close