Чуждестранни студенти опознаха дейността на Апелативния съд във Варна

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Студенти от Икономическия университет във Варна прекрачиха прага на Съдебната палата, за да се запознаят с дейността на Апелативния съд и разглежданите от него дела в рамките на обучението си по Основи на правото, съобщиха от съда. Изучаващите Международен бизнес с преподаване на английски език са представители на България, Русия, Украйна и Мозамбик. Наказателният съдия Росица Тончева представи синтезирана визитка на съда. Тя запозна младите хора освен с правораздавателната дейност на институцията и с нейното хуманно лице: подкрепата за школа „Дедал“, благотворителните акции, творческите занимания и всички инициативи, доказващи, че юристите в черна тога всъщност имат топъл човешки облик.

„Ако минавате през Съдебната палата късно вечер или призори, ще видите светещи прозорци. Ние не можем да се ограничим само в рамките на работното време. Трябва да решаваме делата в законовия срок, дори това да означава да се трудим и през нощта. Над 90 процента от делата приключват със съдебен акт в рамките на месец. Бързината помага на страните да имат яснота за юридическото си положение, но и е израз на изключителната отговорност на всички, които правораздават в Апелативния съд. Пожелавам ви подобен ритъм на работа, защото това ще показва, че обичате професията си“, каза съдия Тончева.

Тя напомни, че отговорността на всеки човек означава да изисква първо от себе си. И ако се отклони от това, стъпката да наруши закона е много лесна. „Крачката между живота на свобода и извършването на престъпление всъщност е само една секунда. Бъдете особено внимателни и като шофьори! Защото макар наглед без особена тежест, наложените административни наказания не са маловажни и при дела за пътни произшествия имат значение в преценката дали наказанието да бъде условно или ще се изтърпи в затвора“, призова съдията в Наказателното отделение.

Магистратът разказа за видовете тежки дела, които разглежда с колегите си: убийства, пране на пари, трафик на хора, отглеждане и разпространение на наркотици. „Точно на тази банка наказание получават и много млади хора. 19-годишен студент беше осъден на доживотен затвор именно тук“.

Дигиталното правосъдие вече не е енигма, а част от ежедневието ни. То заема все повече място в процесуалните действия. Чрез техническите средства нерядко осъществяваме видеовръзка със съдилища от цяла Европа. Така можем в реално време да разпитаме свидетели по наши дела, които са в чужбина или чуждата юрисдикция да разпита свой свидетел.

Бъдещите висшисти проявиха искрен интерес със задълбочени въпроси: кои са най-често разглежданите наказателни дела, на каква възраст са най-младите подсъдими за тежки престъпления, оказва ли престоят в затвора превъзпитаващо действие на осъдените или води към спирала от нови престъпления, как се социализират след изтърпяване на наказанието, как се преценява годността за участие в наказателно производство на психично болни хора.

В срещата участва и ръководителят на съдебната администрация Ани Бъчварова. Тя акцентира на силната връзка и сплотеността между съдиите и служителите в екипната работа. Съдебният администратор припомни, че студенти от Икономическия университет преминават стажа си в нашия съд.

(Visited 5 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close