Черноморска академия за сигурност към ВСУ „Черноризец Храбър“ ще проведе обучение по превенция срещу кибертормоз на деца

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Над 200 директори на учебни и детски заведения, учители и психолози ще се включат в четиридневния семинар “Киберзащитници”, посветен на защита на децата в киберпространството. Събитието ще се проведе от 4 до 7 октомври във Варна и ще бъде водено от Владимир Бронфенбренер – израелски експерт по национална сигурност и генерален секретар на  Черноморска академия за сигурност към Варненски свободен университет.

Обучението е организирано от ЧАС към ВСУ “Черноризец Храбър”, с финансовата подкрепа на Община Варна.
По време на семинара, Владимир Бронфенбренер ще представи методика и материали, разработени в Израел – държавата-лидер в защита на децата в онлайн среда, която е с най-нисък процент в света на пострадали деца в мрежата. Експертът ще разкаже за ефективните методи за борба с кибернасилието срещу деца, ще даде конкретни препоръки и ще обясни важната ролята на училището в този процес.

Програмата “Киберзащитници” цели да повиши информираността на широката общественост и да служи като източник на информация в областта на превенцията на кибертормоз срещу деца в мрежата. С помощта на разработени от водещи израелски специалисти препоръки, както за децата, така и за техните родители, да се позволи на подрастващите максимално безопасно да използват интернет и да се намалят случаите на психически тормоз в киберпространството.
Програмата в България е създадена от Владимир Бронфенбренер през 2019 г. и от ноември 2021 г. се осъществява в партньорство с Агенцията по защита на детето в киберпространството – Израел.

Над 200 директори на учебни и детски заведения, учители и психолози ще се включат в четиридневния семинар “Киберзащитници”, посветен на защита на децата в киберпространството. Събитието ще се проведе от 4 до 7 октомври във Варна и ще бъде водено от Владимир Бронфенбренер – израелски експерт по национална сигурност и генерален секретар на  Черноморска академия за сигурност към Варненски свободен университет.

Обучението е организирано от ЧАС към ВСУ “Черноризец Храбър”, с финансовата подкрепа на Община Варна.
По време на семинара, Владимир Бронфенбренер ще представи методика и материали, разработени в Израел – държавата-лидер в защита на децата в онлайн среда, която е с най-нисък процент в света на пострадали деца в мрежата. Експертът ще разкаже за ефективните методи за борба с кибернасилието срещу деца, ще даде конкретни препоръки и ще обясни важната ролята на училището в този процес.

Програмата “Киберзащитници” цели да повиши информираността на широката общественост и да служи като източник на информация в областта на превенцията на кибертормоз срещу деца в мрежата. С помощта на разработени от водещи израелски специалисти препоръки, както за децата, така и за техните родители, да се позволи на подрастващите максимално безопасно да използват интернет и да се намалят случаите на психически тормоз в киберпространството.
Програмата в България е създадена от Владимир Бронфенбренер през 2019 г. и от ноември 2021 г. се осъществява в партньорство с Агенцията по защита на детето в киберпространството – Израел.

 

(Visited 1 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close