Център за насърчаване на творческите индустрии ще заработи към ВУМ – Варна

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Във Варна ще бъде създаден център, който да съдейства на предприемачески инициативи в културната сфера, съобщи за БТА Цвети Генова, която е ръководител на отдел „Проекти и приложни изследвания“ във Висшето училище по мениджмънт (ВУМ).

Учебното заведение организира конференция „Творчески партньорства“, чиято цел бе да събере мненията на представители на този икономически сектор, за да бъдат от полза при формулирането на конкретни мерки за подкрепа и съдействие от страна на местната власт, образователните институции и гражданските организации. В дебатите участваха още служители на Община Варна, Регионалния исторически музей и читалища, галеристи, издатели, представители на туристическия бранш.  

Новата структура ще заработи до месец-два във ВУМ с идеята да насърчава създаването на нетехнологични иновации и внедряването на нови технологии в творческите индустрии. Там ще се предоставят безплатни услуги за стартиране на предприятия или за успешно развитие на идеите на вече съществуващи бизнеси, консултации с водещи предприемачи и помощ при изготвяне на финансов план.

На въпрос има ли интерес от страна на студентите към творческите професии и мениджмънта в сферата, Генова сподели, че младите хора проявяват любопитство, като тенденциите са то да нараства с развитието на технологиите. Тя припомни, че по-амбициозните студенти често се насочват към курсове или специализация в чужбина и не малка част от тях не се връщат в България, а други избират адекватни специалности в родните университети, но те са предимно в София, което води до „изтичане“ на таланти и пречи на развитието на регионалната творческа икономика. 

Според Генова Варненският регион има огромен потенциал в културната сфера с над 70 фестивала и много други инициативи, но те не винаги получават необходимия отзвук на местно и национално ниво. Подобрение може да се търси чрез изграждане на механизми за насърчаване на местното предприемачество, за което да способстват висшите училища, местната власт, бизнесът и гражданският сектор, посочи ръководителката на проекта. Тя смята, че специализираният център във ВУМ ще съдейства в тази посока. 

Друго решение е изграждането на клъстери с единен подход на действие, което ще позволи споделяне на ресурсите на операторите, по-голяма конкурентоспособност в търсене на нови пазари и повече въздействие при оформянето на политиките в сектора. 

Необходимо е и взаимодействие между културния и туристическия сектор, смятат специалистите, тъй като липсата на информация за предстоящите събития възпрепятства операторите да ги промотират адекватно сред своите клиенти. Те препоръчват и по-прецизно проучване на целевите групи потребители. Генова допълни, че културните събития на Варна се радват на добър интерес, като привличат местни и международни публики и туристи, но липсва точна и достъпна статистика относно активността и ефектите от работата на местната творческа индустрия. Последното възпрепятства интереса на младите хора за предприемачество и на чуждестранните организации за инвестиции в сектора. Препоръки за създаване на такива бази данни бяха отправени към Община Варна по време на конференцията. 

В заключение представителката на ВУМ посочи, че Община Варна поддържа сравнително добър диалог със сектора, инициира няколко регионални фестивала и съдейства на множество организатори на културни събития. Предизвикателство е да се предложи публичен финансов ресурс за покриването на всички разнообразни идеи, но според нея творческите предприемачи съумяват да осъществят своите инициативи и да ги превърнат в устойчива практика. 

(Visited 2 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close