Хуманитарна гимназия изгради със собствени средства фотоволтаична система на покрива на училището

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

В Артсалон “Ракурси” в СУ за ХНИ „КОнстантин Преславски“ – Варна сградата се проведе училищен екофорум на тема “Учим, мислим, пестим”, в който се представиха част от екологичните инициативи на училището.

Акцент беше представянето на новоизградената със средства от училищния бюджет 20 kW фотоволтаична система на покрива на училището. Беше разяснен принципът на действие на панелите за производство на чиста енергия.

Гостите и присъстващите ученици се запознаха и с резултатите от проведената училищна екоанкета, както и със създадената интерактивна карта на дървесните и растителни видове в училищната градина; научиха повече за системата за разделно събиране на отпадъци в класните стаи; за процеса на компостиране, включително в двора на училището; за ползите от идването на училище с велосипед; за достъпа до пречистена вода в училищното фоайе и за вредите от прекомерната употреба на енергийни напитки. Бяха отчетени събраните в “училищното сърце” и предадени за благотворителни каузи близо 900 килограма капачки, както и текущите дейности по международния проект “Еко-логика” по Еразъм+, в който училището активно участва.

На специално поставени пана пред залата присъстващите можаха да се запознаят с рисунки на екотема, с лога на екологични кампании, създадени от ученици, както и с допълнителна информация и материали по темата. А най-малките ученици представиха своите интересни и изпълнени с цветове и въображение проекти на екологична тематика.

Гостите от дирекция “Екология и ООС” в Община Варна бяха силно впечатлени от видяното и чутото, както и от качеството и нивото на представените презентации и информация.

В препълнената зала нямаше безучастни хора. Това беше и целта на форума – още веднъж да се ангажира и насочи вниманието на всички и особено на учениците към жизненоважните теми за природосъобразния начин на живот и опазването на околната среда.

(Visited 2 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close