Хора с богат опит се превърнаха в живи книги в Икономическия университет

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

В навечерието на празника на българските букви, книжнина, просвета и култура – 24 май, се проведе първото издание на Живата билиотека (The Human Library), споделиха от пресцентъра на Административния съд във Варна.

“Това е иновативен формат, който много прилича на обикновена библиотека, но разликата е, че всички книги са хора, избрали да говорят за своя опит открито пред публика. Първите “живи книги“ в Живата библиотека бяха съдия Гергана Стоянова и деловодител Божидарка Енчева, свързали своя професионален път със съдебната система и натрупали опит, който споделиха с “читателите“ – студенти, ученици от Хуманитарна гимназия, преподаватели и всички, които имаха желанието да почерпят вдъхновение.

Надарена с умението да разказва увлекателно, Гергана Стоянова, която има над 20 години юридически стаж и в началото на тази година бе освободена от заеманата длъжност “съдия“ в Административен съд – Варна, поради навършване на пенсионна възраст, сподели свои спомени и размисли за професията на човека под тогата, за отговорността да си съдия. Тя разказа на младите хора за знакови дела в нейната работа в Административен съд – Варна, чийто съдия-докладчик е била и акцентира върху екипната работа в съдебния състав между административния секретар, деловодителя и съдията. Спомените й я отведоха до началото на нейния път в съдебната система, перипетиите в чисто житейски план, които е преминала и до изборите, които е правила в живота си. На въпроса – какво обича да прави във времето, което е лично за нея, тя сподели за обичта си към художествената литература, поезията, музиката и театъра.

С много вълнение и обич се върна назад в годините, когато е работила като деловодител в Административен съд – Варна и Божидарка Енчева.

Всеотдайността, високото чувство за отговорност и прецизността в работата са сред основните качества, които изпъкнаха в разказа й за нейния професионален път. Върна се и към началото на март 2007 година, когато се създават административните съдилища в България и сподели как съдбата я поставя в ситуация да донесе от Висшия съдебен съвет – София до председателя на Административен съд – Варна първия печат на нашия съд. В личен план Божидарка заяви откровено: “аз съм един голям пътешественик“, като разказа за своята голяма страст – пътуванията по света, през които е посетила 33 държави. Да чете и да прави нови откривателства по света са двете лични страсти на Божидарка Енчева, за които сподели на младите си приятели.

Първата среща бе организирана съвместно от катедра “Правни науки“ при Икономически университет – Варна и Административен съд – Варна в рамките на договор за сътрудничество и по повод 15-годишнината на административното правораздаване в България”, сподели Жана Андреева.

 

(Visited 1 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close