Форум “Продължи напред! – Образование за моето бъдеще“ се провежда във Варна

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

От 29 до 31 март 2022 г. в ГПЧЕ “Йоан Екзарх“ се провеждат дни “Образование за моето бъдеще 2022“.

Инициативата “Продължи напред! – Образование за моето бъдеще“ се организира за десета година. Тя дава възможност на висши учебни заведения, образователни и консултантски центрове, специализирани медии да влязат в директен контакт с учениците на ГПЧЕ “Йоан Екзарх“. Гимназията и досега остава единственото варненско училище, в което се провежда подобна инициатива.

Наред с изложение във фоайето на училището, се предвиждат редица съпътстващи събития като демонстрации, индивидуални консултации, представяне на специализирани медии, информационен кът с материали. Дните “Образование за моето бъдеще 2022“ имат и своето виртуално издание, което е достъпно от сайта на училището или от https://vegvarna.wixsite.com/website.

Срещите и предоставената онлайн информация ще помогнат на учениците от XI и XII клас в тяхното кандидатстване във ВУЗ, на учениците от X клас в техния избор за профилиращи предмети за следващите години и на всички останали, за да бъдат повече информирани и използват предоставените им възможности за срещи, консултации, езиково обучение.

Участници в събитието са 25 висши учебни заведения и организации:

Университети

– Висше военноморско училище “Н. Й. Вапцаров” – Варна

– Икономически университет – Варна

– Медицински университет “Проф. д-р П. Стоянов” Варна

– Технически университет – Варна

– Варненски свободен университет “Черноризец Храбър“

– Висше Училище по Мениджмънт – Varna University of Management

– Колеж по туризъм – Варна

– Софийски университет “Св. Климент Охридски“

– Нов български университет – София

– Технически университет – София

– Химикотехнологичен и металургичен университет – София

– Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”

– Пловдивски университет “Паисий Хилендарски“ – филологически факултет

– American University in Bulgaria (AUBG) – Благоевград

– CITY College, University of York Europe Campus в София – бакалавърски и магистърски програми, съвместно с НБУ

Езикови и консултантски центрове

– ЦПЛР – Център за кариерно ориентиране – кариерно консултиране

– Britanica – Cambridge ESOL Examinations Authorized Center

– Дарби – Бакалавърски програми на английски, немски, испански и френски език в чужбина.  Кариерна ориентация. Подготовки за IELTS, CAE и TestDaF. Курсове за портфолио за творчески специалнсти

– Едланта – университети в чужбина, езикови ваканции, кариерно консултиране

– Интеграл – езикови курсове и образование в чужбина

– UNIFY – образование в Холандия

– Международна фондация “Св. Св. Кирил и Методий”, Център Варна – стипендии, езикови курсове и сертифициране, консултации

– Cool travel – образование в чужбина

– Агенция “Скай Лайнс”– образование в чужбина

Специализирана медия

– Сп. “Образование в чужбина“

(Visited 10 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close