Учители и ученици гостуват в СУ “Гео Милев“ по проект “Иновации в действие“

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Двадесет и четири ученици и учители  гостуват от вчера в Средно училище “Гео Милев“- Варна. Те са участници в национален проект “Иновации в действие“. Към тях ще се присъединят и двама педагози от Испания, които са избрали училището за своето обучение по програма “Еразъм+“.

Програмата “Иновации в действие“ дава възможност за разменени визити между две иновативни училища.

Партньор на СУ “Гео Милев“ тази учебна година е 140 СУ “Иван Богоров” – София. В наблюдаването на добри практики и иновации участват и две училища, които нямат защитени по националната програма иновации – ПХГ “Дамян Дамянов” – Сливен и 72 ОУ “Христо Ботев“ – София.

СУ “Гео Милев“  работи по   НП “Иновации в действие“  трета година, като представя  своите  иновации, защитени пред  МОН – използване на метода CLIL –   в начален етап на образование по английски, немски и руски език. При използване на метода CLIL учебните предмети или части от предметите се преподават на чужд език като целите са две – изучаване на съдържанието на учебния предмет и едновременно изучаване на чужд език. Другата иновация е използване на методите на театралната педагогика  в обучението по чужди езици – ефективен творчески метод за усъвършенстване на комуникативните умения на учениците на роден и чужд език.

Участниците в тридневната визита ще имат възможност да наблюдават уроци, да участват в изработването на различни материали, свързани с обучителната дейност и да се докоснат до работната атмосфера в училището. В програмата са включени интердисциплинарни уроци и презентации по чужди езици, физика, математика, химия, география, човекът и природата  и др. Гостите ще участват в открит урок и в творческо ателие с използване на театрални  техники. Учениците от специалност “Рекламна графика“ от 140 СУ “Иван Богоров” – София заедно със своите домакини от същата специалност ще изработят дигитална картичка за Деня на детето- 1 юни.

В края на своето посещение учителите  ще получат разработени уроци и   всички участници в срещата заедно ще подготвят общи информационни брошури и презентации за своята съвместна работа.

Целта на  НП “Иновации в действие“ е  подкрепа на иновациите и креативното мислене в училищата за развиване  постиженията на учениците, като се създават условия  педагогическите специалисти да анализират, да експериментират чрез пряк обмен, популяризират и споделят  своите иновативни практики и продукти.

(Visited 3 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close