Училище “П. Р. Славейков” отбеляза вълнуващо 30-годишен юбилей

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

С прекрасен концерт, много просълзени от вълнение родители и преподаватели, днес ОУ “Петко Рачев Славейков“ отбеляза официално 30-тата годишнина от създаването си като образователна институция.

Сред гостите бяха директори на гимназии от Варна и страната, бивши и настоящи възпитаници, зам.- кметът на Община Варна Коста Базитов, началникът на регионалният инспекторат д-р Ирена Радева. Поздрав към гостите отправиха възпитаниците от хореографската паралелка на СУ по Хуманитарни науки и изкуства “Константин Преславски” във Варна.

“Екипът на ОУ “Петко Р. Славейков“ е високо ценен сред училищната общност в града. Традиционно високи са резултатите на нашите ученици на национално външно оценяване, олимпиади, състезания и конкурси.

От 2017 година ОУ “Петко Р. Славейков“ е иновативно училище с учители, разчитащи на опита, но и отворени към прилагането на съвременни образователни технологии.

Благодарност на целият колектив за професионализма, на родителите – за отговорното отношение и сътрудничество, както и на всички съмишленици в общата ни цел да изградим бъдещо поколение от образовани, можещи и подготвени за живота личности”, сподели директорът на училището Таня Петрова.

“ОУ “Петко Рачев Славейков“ е образователна институция с 30-годишна история, с утвърден престиж сред обществеността на град Варна. Иновативно училище с екип от професионалисти, високо квалифицирани, търсещи и експериментиращи, разчитащи на опита, но отворени за иновации. Екип, който осъзнава отговорността си пред обществото да мотивира и вдъхновява децата, да гради техните умения и компетентности, да подкрепя креативността, творческото и емоционалното им израстване.

Ръководството на училището е диалогично и отворено за иновации, експерименти, проекти. Компетентно прилага държавната политика в образованието. Създава условия за провеждане на качествено обучение чрез ресурсно осигуряване на преките дейности. Административният персонал професионално осъществява политиката на училището за създаване на безопасна и делова атмосфера, осигурява достъпна информационна среда за училищната общност.

Възпитани в атмосфера на емпатия и толерантност, научени да мислят критично, да работят в екип, учениците на ОУ “Петко Р. Славейков“ са подготвени за предизвикателствата на информационния глобален свят. Израстват като личности с формирани компетентности и развита емоционална интелигентност.

Високите резултати на НВО, функция на ефективното сътрудничество ученик-училище-семейство, осигуряват на всеки наш възпитаник обучение в училищата с най-висок рейтинг и пълноценна бъдеща реализация и нагласа за учене през целия живот”, се посочва в информация на сайта на учебното заведение.

Училището работи по международни и национални проекти, които реализират успешни практики и придават европейски измерения на образованието.

ОУ “Петко Р. Славейков“ разполага с непрекъснато обновяваща се материална база. Учениците от начален етап учат в изцяло реновирани класни стаи, всяка от които е с уникален интериор, оборудвани с интерактивни дъски, мултимедийни проектори. Поетапно се обновяват класни стаи, коридори, създадени са два нови кабинета, снабдени с най-модерна техника. Амбицията на училището е да създаде адекватни условия за осъществяване на съвременен образователен процес и среда, която да възпитава естетически вкус.

“Съвремеността на училищното образование не се изразява само в компютъризация, технологизация и механично заимстване на успешен опит от чужди образователни практики. Тя е начин на мислене. Тя е отношение към случващото се зад стените на класната стая. Тя е професионалното ежедневие на учителя, белязано със сложни, непредвидими и емоционално наситени ситуации”, споделят още от ръководството на училището.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close