Ученици от Хуманитарна гимназия се включиха в проект за популяризиране на медиацията в училище

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
СУ за ХНИ “Константин Преславски” е част от проекта на Сдружение “Младежки алианс”, който е финансиран от Дирекция “Образование и младежки дейности”, съобщиха за Youth Street Varna кореспондентите ни от училището.
Проектът е свързан с популяризирането на медиацията в училищната среда и развитието на умения на учениците за разрешаване на конфликти.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МЕДИАЦИЯТА И КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА Й?
Медиацията е способ за разрешаване на спорове, който позволява на страните при спор сами да решат проблема си, да защитят интересите си и да запазят отношенията си.
Това става благодарение на качествата на процедурата:
Доброволна е!
Започва по желание на страните и продължава докато те преценят.
Поверителна е!
Всички обсъждания и документи в процедурата са поверителни и не могат да бъдат разкривани от участниците в нея както на трети лица, така и на друг участник в процедурата по медиация, без изричното съгласие на страната, дала информацията. В защита на поверителността се подписват декларации за поверителност от участниците, а медиаторът има право да откаже да свидетелства в евентуален съдебен процес по същия спор.
Подпомага се от трето неутрално лице!
Медиаторът е независим, неутрален и безпристрастен експерт, който помага на страните да преодолеят напрежението помежду си, да общуват по-лесно, да изяснят спорните въпроси, интересите и нуждите на всяка от страните, да преценят плюсовете и минусите на възможните решения и да изберат най-изгодното и реалистично за двете страни решение.
Бърза е!
Процедурата по медиация се провежда в една или няколко срещи, в зависимост от сложността на случая. Смята се, че след няколко срещи има яснота дали спорът може да приключи със споразумение.
Икономически изгодна!
Тъй като времето за разрешаване на спора е кратко, таксата, която страните заплащат за медиация обикновено е малка в сравнение с обичайните разходи за разрешаването на един спор в продължение на месеци и години. Наред с това се спестяват допълнителните разходи, свързани със съдебното производство, както и време и енергия, необходими за разрешаването на спора.
Управлява се от страните!
Процедурата се провежда по правила, определени съвместно от страните и медиатора, и във време и място, удобни за страните.
С резултат, изгоден за двете страни!
Тъй като страните сами вземат решение как да бъдат разрешени спорните въпроси помежду им, така, че да отговарят на интересите им, обикновено и двете страни са удовлетворени от резултата. По тази причина постигнатото в медиацията споразумение най-често се изпълнява бързо и доброволно.
КАКВО РАЗЛИЧАВА МЕДИАЦИЯТА ОТ СЪДА И АРБИТРАЖА?
В съдебната и арбитражната процедура решението се взема от съдия или арбитър.
При медиацията страните сами разрешават спора с помощта на медиатор.При съдебната и арбитражната процедура решението се взема от съдията или арбитъра въз основа на приложимото право.В медиацията решението се взема въз основа на личните нужди и бизнес интересите на страните.Съдебното и
арбитражното производство се развиват по строга формална процедура, предвидена в закон или правилник. Решението се взема въз основа на закона.Медиацията е неформална и гъвкава процедура. Етапите и начинът на провеждане зависят от вида на спора и нуждите на страните.

(Visited 8 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close