Ученици от три варненски училища се включват в проект, посветен на психичното здраве

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

На 15 октомври приключиха дейностите по проект „Грижата за нашето психично и физическо здраве – мотивация за здравословен начин на живот“. Проектът се реализира по идея на СНЦ „Мога, знам, творя“ с партньори ПГИ „Д-р Иван Богоров”, ОУ „Отец Паисий”, „Елин Пелин-1977“ в периода 15.08. – 15.10.2023г.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на община Варна, Дирекция „Образование и младежки дейности”  по програма „Младежки дейности”.  

Проблемът който поставя на преден план е недостатъчно внимание от страна на младите хора към своето здравословно състояние. Повечето млади хора се отнасят небрежно към него, приемат го за даденост. Това изисква по-сериозно внимание от възрастните за предприемане на действия свързани с овладяване на знания за здравословен начин на живот, формиране на убеждения, навици, мотивация и поведение за спазване на принципи изключително важни за здравето на човек. Всичко това изисква настоятелност и постоянство. Във връзка с това е необходимо ежедневно, ежечасно, даже ежеминутно да се напомня и обостря вниманието на младежите към целта, която искаме да постигнем.

Основната цел която си постави екипът работещ по проекта е:

Да се проучат нагласите на младите хора в училищна възраст за здравословен начин на живот. Да се повиши двигателната им активност чрез дейностите по проекта. Да се повиши информираността на младежите за здравословен начин на живот, Да се създадат и утвърдят навици у тези, които не живеят здравословно. Да се проучат добри практики и да се създаде стремеж у младежите за превръщането им в ежедневие.

Основните дейности предвидени в проекта бяха свързани с повишаване информираността на младежите за здравословен начин на живот и придобиване на навици за такъв чрез:

-проучване на добри практики и повишаване на информираността на младежите;

-извършване на двигателни активности чрез различни спортни мероприятия – разходки, излети, спортни и забавни игри на открито;

-използване на различни техники за релакс – народна музика, танци, арт терапия, четене на книги;

Дейностите предвидени в проекта бяха осъществени на 100 %, като проектът се реализира в няколко етапа:

Първи етап – Подготвителен:

Този етап започна с работно съвещание на специализирания екип, работещ по проекта. На съвещанието се конкретизираха и уточниха ангажиментите на всеки от отговорниците по различните дейности. Дискутира се организацията за провеждането им и сроковете на изпълнение. Бяха уточнени детайлите на работа и актуализирана програмата за осъществяване на дейностите с конкретизиране на периодите за реализация.

След необходимите уточнения, всеки ръководител – отговорник по съответната дейност, си изработи програма за обучение, работа с младежите, както и организация на дейността за която отговаря. По време на подготвителния етап бяха изготвени проекти за лого, банер и анкета за участниците.

Ръководителите на клубове проведоха проучване сред желаещите младежи за участие в дейностите на проекта и сформираха клубове по интереси.

Информационен

Информационния етап е свързан основно с работата на създадения по проекта информационен отдел, в който младежите събираха информация, интерактивни образователни материали, идеи и добри практики за здравословен начин на живот и влиянието му върху подрастващия организъм. Събраната информация бе обработена под ръководството на ръководителите и използвана за изработка на проекти за банер, дипляни и флаери, които след отпечатване бяха използвани в организираните в училищата партньори кампании. Участниците в този отдел отговаряха за селекцията и използването на снимковия материал. Те се погрижиха за огласяване на всички мероприятия на сайтовете на ПГИ „Д-р Иван Богоров“, ОУ „Отец Паисий“ и НЧ „Елин Пелин“, които се организираха по време на проекта.

 Участниците селектираха събраната информация и направиха проект за малка книжка „Няколко лесни стъпки към здравословен начин на живот“, която бе отпечатана и раздадена на най-изявените и заинтересувани участници да им помага в стремежа им за придържане към такъв. В изработването на проекта се използваха събраните материали и снимки от дейностите по проекта.

След приключване на проекта бе изработен преслист и изпратен на медиите.

Обучителен и приложно-практически

          През септември бяха сформирани информационния отдел и пет клуба:

  • „Съвети за здраве“
  • „С музика и песен към духовен комфорт“
  • „Физическа активност и спорт“
  • „Арт терапия за физическо и духовно здраве“
  • „Съвети за здраве от книгите“

Всеки клуб си създаде организационно ядро за осъществяване на мероприятията и разпространяване на идеите сред останалите ученици в училище. Участниците се групираха и помагаха на своя ръководител в изготвянето на материали за дейността на клуба и презентации, които бяха представяни в коридора на училището през голямото междучасие. По време на представянето участниците раздаваха флаери и дипляни с наименованието на проекта и апели „Живей здравословно!“ „Бъди активен!“ „Направи първите лесни стъпки към здравословен начин на живот“, както и снимки от дейностите по проекта. Основните принципи за здравословен начин на живот и призивите, подтикващи младите хора да променят своите вредни навици, съпътстваха всяко мероприятие.

В училищата бяха направени кампании „Дъвка срещу цигара“ и Тест с алкоочила. Участниците от клубовете „Съвети за здраве от книгите“ и „С музика и песен към духовен комфорт“ направиха съвместно мероприятие  „Да почетем за здравословния начин на живот!“.

 Участниците от клуб „Арт терапия за физическо и духовно здраве“ изработиха пана и предмети от глина за изложба в тяхното училище.

Банерът и паното със снимки изработено по проекта съдържат насоки и призиви за здравословен начин на живот, както и някои основни принципи за спазването им. Те са поставени в коридора на училищата – партньори и в читалището за да приканват учениците и младежите към двигателна активност и здравословен начин на живот.

Темите обсъждани в различните клубове са избрани от участниците съвместно със  съответните ръководители и предложени за обсъждане по време на първата сбирка на клубовете с  цел да представляват интерес за всички.

Повишаване на физическата активност.

В този етап бяха организирани различни спортни активности за участниците в проекта в съответните училища като игра на народна топка, различни игри по интереси, волейбол, баскетбол и други. Клубовете съчетаха някои от своите обучения с разходки в различни паркове на града. – парк „Младост“, парк „Възраждане“, Морска градина и др. в близост до съответните райони. Сближиха се с активно спортуващи младежи от клуба по „Физическа активност и спорт“, запознаха се с тяхното ежедневие, натовареност, начин на живот и влияние на активния спорт върху тяхното здраве.

По проекта бяха организирани две мащабни мероприятия под наслов „Да повишим физическата си активност“.

Щафетно бягане в морската градина“, в което освен участниците от училищата партньори бяха привлечени и други младежи. Проведоха се спортни игри избрани според интересите на участниците – загряване с лека гимнастика, спортно ходене, състезание по дърпане на въже., игра на федербал, тренировка с ластици .

„ Туристически поход“ по екопътека „Златни пясъци“ – „Аладжа манастир“.

 Организацията на мероприятията бе създадена от клуба по „Физическа активност и спорт“, в който по-голямата част от участниците са активно спортуващи младежи.

Заключителен етап

В заключителния етап участниците от всеки клуб направиха анализ за приноса на своето участие към дейностите по проекта. Представиха резултатите от анкетното проучване и отчетоха влиянието на проекта върху промяната начина на живот у участниците.

В училищата бе направена фотоизложба със снимки от дейностите по проекта и призиви, подтикващи към здравословен начин на живот.

Всеки участник получи грамота за участие, а най-изявените младежи бяха наградени с различни предметни награди и малки книжки „Няколко лесни стъпки към здравословен начин на живот“.

          Награждаването стана на заключителен концерт преминал под наслов „Грижи се за здравето си! Живей здравословно! Бъди активен!“, проведен в района на читалище „Елин Пелин-1977“

  В заключение можем да кажем, че очакваните резултати са постигнати:

  • участниците в проекта, които имаха някакви навици за здравословен начин на живот се опитват да ги затвърдят и да разширят своите познания;
  • тези от тях, които не живеят здравословно, получиха знания за здравословен начин на живот и се опитват да спазват основните принципи, придържайки се към няколкото лесни стъпки описани в книжката „Няколко лесни стъпки към здравословен начин на живот“ и към основните принципи – правилно хранене, физическа активност и създаване на положителни емоции;
  • привържениците на здравословния начин на живот дават пример и се опитват да привлекат свои последователи.
(Visited 11 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close