Ученици от ПГИ “Д-р Иван Богоров” гледаха филм-възстановка на реален съдебен процес в Районен съд – Варна

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Образователно посещение в Районен съд – Варна направиха ученици от Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“.

В рамките на образователната програма на ВСС и МОН “Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, сборна група ученици от 9-ти и 10-ти клас на Професионалната гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ посети днес съда с цел запознаване на място с визията и организацията на работа, с пропускателния режим и правилата за достъп до съдебната сграда. 

В истинска съдебна зала учениците гледаха филм-възстановка на реален съдебен процес и имаха възможност да коментират заедно с лектора – съдия Татяна Лефтерова, функциите и ролята на различните участници в съдебната процедура. Младежите, които са и участници в реализирания от училището проект „Мултидисциплинарен подход за запазване на европейските права и общочовешки ценности“ по програма „Еразъм+“, бяха изключително активни по време на срещата, отправяха конкретни питания по различни казуси и се интересуваха детайлно от способи за отстояване и защита на права чрез съда. Те искаха да научат от съдия Лефтерова как например биха могли да защитят правата си при нанасяне на обида или упражняване на насилие спрямо тях, как да разпознават различните видове домашно насилие и къде биха могли да търсят съдействие и подкрепа. По време на визитата си в съда учениците получиха брошури с полезна информация за правата и задълженията им като свидетели по дело, за възможностите за решаване на спорове извън съдебната зала, за защита от  рисковете в дигиталния свят, както и по един екземпляр от Конституцията.

В рамките на образователната програма на ВСС и МОН “Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, сборна група ученици от 9-ти и 10-ти клас на Професионалната гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ посети днес съда с цел запознаване на място с визията и организацията на работа, с пропускателния режим и правилата за достъп до съдебната сграда. 

В истинска съдебна зала учениците гледаха филм-възстановка на реален съдебен процес и имаха възможност да коментират заедно с лектора – съдия Татяна Лефтерова, функциите и ролята на различните участници в съдебната процедура. Младежите, които са и участници в реализирания от училището проект „Мултидисциплинарен подход за запазване на европейските права и общочовешки ценности“ по програма „Еразъм+“, бяха изключително активни по време на срещата, отправяха конкретни питания по различни казуси и се интересуваха детайлно от способи за отстояване и защита на права чрез съда. Те искаха да научат от съдия Лефтерова как например биха могли да защитят правата си при нанасяне на обида или упражняване на насилие спрямо тях, как да разпознават различните видове домашно насилие и къде биха могли да търсят съдействие и подкрепа. По време на визитата си в съда учениците получиха брошури с полезна информация за правата и задълженията им като свидетели по дело, за възможностите за решаване на спорове извън съдебната зала, за защита от  рисковете в дигиталния свят, както и по един екземпляр от Конституцията.

(Visited 8 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close