Ученици от Варненската морска гимназия „Св. Николай Чудотворец“  с обучение в ТУ-Варна

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Над 20 ученици от горните класове на Морската гимназия в града посетиха университета на 10.02.2023 г. и се запознаха с възможностите за обучение и подготовка в модерния му симулационен комплекс за морски кадри.

К. д. п. Петър Гембешев, ръководител на Морския квалификационен център и доц. д-р инж. Галина Илиева, директор на Научноизследователския институт в университета запознаха младежите с международния морски проект DERIN (Digital Education Readiness in Maritime and Inland Navigation), по който образователната институция работи в партньорство с още пет европейски организации от Нидерландия, Румъния, Латвия, Хърватия и Естония.

Представени бяха разработените по този проект иновативни методи за преподаване и провеждане на практическа подготовка в иновативна учебна среда за обучение, с помощта на иновативни мултимедийни приложения – симулатори, приложения за виртуална и разширена реалност, цифрово оборудване и др.

Учениците имаха възможност разделени по групи да проведат практическо упражнение на морските тренажори в университета и да работят на платформите с добавената реалност (Augmented Reality, AR) и виртуалната реалност (Virtual Reality, VR), които позволяват обучение и от разстояние, чрез инсталиране на софтуер на личните мобилни телефони.

Посещението беше част от сътрудничеството между двете институции и преподавателите от морските катедри и НИИ в ТУ-Варна, които успяха да представят и възможностите за подготовка на високоспециализирани морски и речни кадри. Демонстрирана беше цялостната технологична инфраструктура на университета, която помага не само за обучението на бъдещи капитани, но и на всички свързани с реалната морска индустрия.

Присъстващите ученици бяха въодушевени от корабните симулатори, позволяващи им да се обучават от разстояние, да плават преди да са завършили и от професионалните възможности за бъдеща реализация в морския бизнес.

(Visited 10 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close