Ученици от Варна се включиха в проект “Бъди еко със зелените идеи в училището на ХХІ век”

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

СНЦ “Мога, знам, творя“ в партньорство с ПГИ “Д-р Иван Богоров“ и ОУ “Отец Паисий“, приключиха дейностите по проект “Бъди еко със зелените идеи в училището на ХХІ век“.

Проектът е на стойност 7908 лв и е финансиран от Дирекция “Младежки дейности“ към община Варна.

“Замърсяването на околната среда е бич за нашето съвремие. Ако искаме нещо да променим, трябва да започнем активна разяснителна работа сред младите хора, за да надградим познанията им за щетите, които всеки човек понася, живеейки в замърсена среда.

Чрез дейностите по проекта работихме основно за създаване на навици за природосъобразен начин на живот в хармония  с един чист и подреден свят.

Основната цел на проекта е да се стимулира младежката  инициатива и естествения стремеж на учениците към  творчество като начин за осмисляне на свободното време.  Да се организират дейности, свързани с надграждане познанията на младите хора за екологията като наука и практика с цел провокиране на зелено мислене, генериране на зелени идеи и  създаване на навици за поддържане на чиста училищна и градска среда”, обясниха авторите на проекта.

Проектът има за цел още да създаде нов модел на мислене за постигане на устойчив живот и развитие на инициативността на младия човек в областта на екологията и оползотворяване на отпадъците.

Да формира начин на живот, съчетан с екологична култура и екологично поведение.

Да бъдат използвани възможностите на новите технологии чрез фейсбук платформата на проекта, както и възможностите на интернет за осъществяване и популяризиране на младежки акции, свързани с опазване, почистване и естетизиране на училищната среда.

Да формира активна гражданска позиция за опазване чистотата на заобикалящата ни среда в училище и в района, в който живеем.

Проектът бе реализиран през месеците юли-октомври, като започна с обучителни дейности, свързани със създаване на анкета за анкетно проучване на мнението на участниците и последвала обработка на данните.

Дейностите по проекта целяха да запознаят учениците с ползите от рециклирането на отпадъчните материали и тяхната повторна употреба в естетизирането на учебната среда. Насочихме тяхното внимание към създаване на трайни навици,  свързани с грижата за живи цветя и  оформяне на зелени екокътове във фоайетата на училищата и в класните стаи.

Под ръководството на своите преподаватели, учениците изработиха проекти за лого на проекта, създадоха страница на проекта в интернет платформата Фейсбук, участваха в Световния ден на почистването. През септември проведоха екодискусии с практическа част на тема “Науката екология – вчера, днес, утре”. Учениците от ФГ “Василица” разучиха народни песни, посветени на цветята и слънцето. Направено бе проучване чрез анкета “Мислите ли “Еко““, в което взеха участие 140 човека от различни възрастови групи.

Реализацията на дейностите по проекта помогнаха да се промени гледната точка на младежите за тяхната роля,  свързана с опазването и хармоничното вплитане  на природата в  градската училищна среда. Дори и най-малката стъпка в тази посока спомага за  създаване на екологично възпитание и ще има ефект за промяната на начина им  на живот и създаване на природосъобразен стил на поведение.

Проектът “Бъди еко със зелените идеи в училището на ХХІ век” провокира към създаване на зелено мислене в учениците в посока опазване на чиста околна среда и оползотворяване на отпадъците.  Дейностите, свързани с почистване на училищните дворове и районите около тях, формираха чувство за несъгласие към замърсените градски райони, провокираха младежите към участие в акции за почистване на зелените площи в двете училища и създаване на  навици за тяхното подобряване и поддържане. За никого не е тайна, че съвременният човек изхвърля на нерегламентирани места различни опаковки, употребявани вещи, остатъци от хранителни продукти като създава сметища, които са опасни за нашето здраве. Такова постоянно сметище има в района на ОУ “Отец Паисий” в съседство с “Мелинвест” – завод за производство на хляб. Подобни замърсени площи са образувани и в Район Младост поради нежеланието на хората да използват поставените за целта контейнери. Понякога изхвърлянето на отпадъците става през терасата на жилището ни или през прозореца на колата.  Тези неугледни пространства станаха неразделна част от нашия живот и като че ли ги приемаме като даденост. Тези явления насочиха вниманието ни да организираме младите хора да поемат задачата на Зелени патрули. Да внушават на своите връстници – съученици и приятели с личен пример, че подобен начин на поведение е неприемлив, организирайки акции за почистване, акции за събиране  на отпадъци с цел подпомагане на обществено значими приоритети.

Дейностите осмислиха свободното време на младите хора, дадоха им възможност да получат знания и умения, с които да надградят полезни навици, в посока създаване в училище на естетизирана  среда. За реализирането на инициативите по проекта не се изискваха специални умения, което  даде възможност да се включат младежи в неравностойно положение. Активирахме стремежа на учениците да сътворяват своя собствена училищна  среда и така  те да се почувстват значими и полезни, без да са дискриминирани в социален, етнически, икономически или физически аспект.

Заключителният етап на проекта бе проведен като поход в Екопарка, съпроводен с музикална програма, изложба на сувенири от природни и рециклирани материали,  раздаване на флаери, рекламни материали а най изявените участници получиха раница или торбичка от плат с логото на проекта.

(Visited 3 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close