Търсят се следващите младежки делегати към ООН

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

За седемнадесета поредна година чрез конкурс в четири кръга ще бъдат определени двамата официални младежки представители на България към Организацията на обединените нации с мандат 2023-2024 година.

Дружеството за ООН в България с официалната подкрепа на Министерството на външните работи на Република България и своите партньори от неправителствения сектор организира за седемнадесета поредна година национален конкурс за избор на български младежки делегати към ООН. Селекционната кампания, която се състои в етапи онлайн и на живо, ще се проведе в периода от 14 март до юли 2023 г.

Програмата „Български младежки делегати към ООН“ дава възможност на двама млади души да се включат в делегацията на България към Общото събрание на ООН, Комисията по социално развитие на ИКОСОС и други международни форуми, където работят с правомощия, сравними с тези на акредитиран дипломат, съгласно политиките на ООН за младежта. Двамата младежки делегати изпълняват важната роля на представители на гласа на младежите в България на най-високо междуправителствено ниво.

В рамките на 18-месечния мандат работата на делегатите е насочена предимно към младежките политики и актуалните за българската младеж теми и предизвикателства. Въпреки трудностите, произтичащи от световните и националните кризи през последните три години, българските младежки делегати продължават своето активно участие в обществените процеси, като усърдно отстояват интересите на младите хора. А България остава припознат сътрудник в насърчаването на младежкото участие на международно ниво вече повече от 15 години.

Подробности за процедурата по избор на младежките делегати чрез прозрачен национален конкурс от четири кръга, както и изискванията към кандидатите може да откриете на уебсайта на Програмата (http://bgyouthdelegate.org/).

Кандидатствате или номинирайте подходящ за позицията млад човек на http://bgyouthdelegate.org/apply-now-2023/ до 23:59 ч. на 14.04.2023 г.

За повече информация: www.facebook.com/bgyouthdelegate | questions@bgyouthdelegate.org

(Visited 1 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close