ТУ-Варна подготвя квалифицирани машинни инженери с дългосрочни възможности за реализация и развитие в бъдеще

ТУ-Варна подготвя квалифицирани машинни инженери
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

„Производствен инженеринг“ подготвят най-добрите и търсени съвременни специалисти, които не само владеят компютрите, но и познават специфичните софтуери и хардуери на определени машини, роботи, автоматизирани поточни линии и др. Студентите, които кандидатстват и завършват тези специалности имат възможност за дългосрочна реализация в професионалния си живот и усъвършенстване на научните си познания за компютърните технологии в световната индустрията.

Машинните инженери са подготвени да проектират, внедряват и експлоатират изделия и технологии със съвременни компютърни системи за проектиране и подготовка на производството, както и да ръководят и осигуряват производството във фирми с компютърно управление на производствената техника. Изучават съвременни компютърни софтуерни системи като: AutoCAD, MathCAD, SolidWorks, FeatureСАМ, SprutCAM и др. и моделират изделия, като преди изработката ги тестват.

Всички специалности, по които се обучават студентите са с нови учебни планове и програми, които съответстват на предизвикателствата на съвременния свят. Стимул са и многобройните стипендиантски програми и осигурените възможности за стаж, практика и работа във фирмите партньори на университета.

ТУ-Варна е търсен партньор в европейското научно пространство и в настоящия момент участва в над 10 европроекта. На всички студенти е предоставена възможност да осъществят академична мобилност по програма Erasmus+ и други международни програми във водещи университети в Европа.

Съдействие за кандидатстване и информация за специалностите в ранен прием в университета може да получите от експертите от Центъра за Кандидатстудентски прием, на адрес:  http://ksp.tu-varna.bg/

Подаването на документи може да стане и през Онлайн платформата за кандидатстване в ТУ-Варна след регистрация.

(Visited 14 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close