ТУ – Варна в международен проект за морско образование по програма Еразъм+

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Международният морски проект DERIN (Digital Education Readiness in Maritime and Inland Navigation) включва още пет европейски организации от Нидерландия, Румъния, Латвия, Хърватия и Естония. Присъствието на Технически университет – Варна като предпочитан партньор за България се осъществява по покана на водещата организация Romanian Maritime Training Centre – CERONAV – Romania. Изборът е в резултат на доказаната компетентност, иновативност при обучението на морски кадри и разширения спектър от атрактивни специалности за бъдещето, които се преподават от академичния състав на ТУ-Варна.

Проектът DERIN дава възможност чрез разработване на иновативни методи за преподаване и материали в подкрепа на учители, обучители и оценители и чрез онлайн обучение и оценяване на персонала на морския и речен кораб, обучаемите да придобият морски работни места в съответствие със стандартите STCW 2010, така и тези, необходими за работа по вътрешно корабоплаване, както е описано в стандартите ES-QIN 2020.

Проектът обхваща всички морски катедри в университета, които подсилват образователните си способности и имат възможност да работят с лидерите в морската индустрия Kongsberg и Wärtsilä Voyage. Това им дава възможност да презентират възможностите за обучение извън страната и да вземат участие в множество международни научни и бизнес форуми.

Проектът DERIN определи на Технически университет – Варна водеща образователна позиция в морската сфера при обучение, което се осъществява онлайн. Повишиха се образователните постижения на персонала по морско и вътрешно корабоплаване на базата на иновативна учебна среда за обучение и оценка на компетентността с помощта на иновативни мултимедийни приложения –симулатори, приложения за виртуална и разширена реалност, цифрово оборудване и всякакви други иновативни учебни помагала. Академичният състав придоби умения според утвърдените количествени показатели на Европейската програма за умения и нейния пакт, който има за цел да предприема конкретни действия за повишаване на квалификацията и преквалификацията на хора в трудоспособна възраст и сътрудничество чрез партньорства. Предстои бъдещо надграждане на настоящите възможности с виртуалната реалност и други нововъведения в сферата на морското образование.

В резултат на работата по проекта Технически университет – Варна създава широко транснационално сътрудничество на ниво ЕС и осигурява на своите студенти и курсисти директни срещи и възможности за работа във водещи морски компании.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close