Технически университет – Варна с участие в нов мащабен проект

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Технически университет – Варна с участие в нов мащабен проект „SMASH: Machine learning for Sciences and Humanities“, който е с продължителност 60 месеца и бюджет 10 млрд.евро. Консорциумът  включва 32 партньора, в т.ч. авангардни университети и компании от Европейския съюз, САЩ, Англия, Република Южна Африка, Израел и др., с координатор Университета в Нова Горица, Словения. SMASH реализира иновативна, мултидисциплинарна програма за научни изследвания, подпомагаща кариерното развитие на младите научни работници, която се съфинансира по HORIZON-MSCA-2021-COFUND-01-01 от Програмата Мария Склодовска-Кюри на Европейския Съюз и Министерството на науката, образованието и спорта на Словения.

ТУ – Варна участва в проекта с Лабораторията по Изкуствен интелект, с ръководител проф. д-р инж. Тодор Ганчев, и Лаборатория „Изследване на подводни шумове, сигнали и вибрации на морски съдове и съоръжения“ с ръководител доц. д-р Ивайло Неделчев. Екипът на ТУ – Варна ще използва съвременните достижения в областта на машинното обучение и изкуствения интелект за изследване комуникацията между морски бозайници.

В рамките на проекта ТУ – Варна ще приеме пост-докторанти от чуждестранни университети за едногодишни изследователски мисии, насочени към разработка на нови методи и средства за анализ на комуникацията между черноморските делфини, както и влиянето на шумовите замърсявания в резултат на човешката дейност върху морските обитатели.

Изпълнението на проекта SMASH ще допринесе за по-нататъшното развитие на Компютърната Биоакустика, и конкретно за напредък при изследванията на комуникацията между морските бозайници и взаимодействието им със средата, която обитават. Тези изследвания се очаква да имат съществен принос към запазване биоразнообразието на животинските видове в Черно море.

(Visited 2 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close