Съдия Марияна Ширванян изнесе лекция на ученици от Варненската търговска гимназия

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

С лекцията си за професията „съдия“ – „Как се става съдия – изисквания, според Закона за съдебната власт? Човекът под тогата – качества, които трябва да притежава съдията. Статут на административните съдии в Република България“ продължи съдия д-р Марияна Ширванян серията от срещи на магистрати от Административен съд – Варна с ученици от Варненска търговска гимназия „Г.С.Раковски“ по Образователната програма на ВСС „ Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

Домакини на беседата бяха XI“а“ клас, с преподавател по право г-жа Зорница Любчева. Младите хора научиха за предизвикателствата, които стоят ежедневно пред човека под тогата, за пътя, който трябва да извърви всеки, който иска да правораздава в съдебната зала, за ролята на независимостта на съдиите, като едно от основните изисквания в родното ни законодателство, за необходимостта от бързо и ефективно правораздаване.

Съдията се спря по подробно на реда, по който се извършва назначаването на един съдия и неговото кариерно развитие, ролята на Висшия съдебен съвет и как този ред е определен в Закона за съдебната власт и Наредбите за атестации на съдиите. Специално внимание обърна магистратът на Етичния кодекс на българските магистрати, в който се определят нормите за поведение на един съдия в комуникацията му с колегите, гражданите и в обществото като цяло.

Как семейството и близките на съдията са свързани и отговорни за своето поведение в обществото, сподели с учениците съдия д-р Ширванян от своя личен опит, като постави акцент на високите очаквания на обществото към всеки един, който правораздава.

Повишеният интерес от учениците към срещата със съдия д-р Марияна Ширванян и ролята на съдията в един съдебен процес по естествен път премина в покана към единадесетокласниците и техния преподавател за подготовка и изнасяне на симулативен съдебен процес по административно дело, на което съдия Ширванян е била докладчик. С думите: „За да усетите какво е да си „човекът под тогата“, отправям към Вас покана да участвате в учебен съдебен процес и да успеете поне за малко „да влезете в обувките на един магистрат“ – се обърна към младите хора съдията.

Административен съд – Варна работи седма поредна година съвместно с Варненска търговска гимназия по Образователната програма на ВСС. През годините, съвместно с учениците от гимназията, бяха проведени близо 70 срещи, конкурси за есета, анкети, посещения на учениците на съдебни заседания и в Деня на отворените врати, образователни срещи и дискусии със съдии, участие в конферентни срещи и форуми, симулативни съдебни процеси.

(Visited 5 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close